Nieuws

Maatregelen per stikstofdoel vormen een integrale puzzel

Gepubliceerd op
5 juli 2021

Het project Koeien & Kansen werkt de komende vier jaar aan de thema’s stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit. Voor stikstof heeft het project zich vier doelen gesteld voor maximaal rantsoeneiwit en ammoniakemissies. Deze doelen zijn nu samengevat in een mooie infographic.

Hiervoor zijn verschillende maatregelen opgesteld die samen een hele puzzel vormen om de doelen te halen. Bekijk hier de infographic:

Klik op de afbeelding voor het volledige document
Klik op de afbeelding voor het volledige document