Nieuws

KringloopWijzer is zo gek nog niet

Gepubliceerd op
21 november 2016

Koeien & Kansen-deelnemer Guido van Hoven heeft de laatste snede gras prima weten te benutten. Het optimaal benutten van het gras is een belangrijk onderdeel op zijn bedrijf op lössgrond. Hij streeft er naar het hele jaar door kuilen te maken van een goede kwaliteit. En laat hiermee in zijn KringloopWijzer zien dat er met veel gras in het rantsoen ook een goede benutting mogelijk is.

Zoals ieder najaar is er weer veel aandacht voor het najaarsgras en -kuilen. Vaak zijn deze te eiwitrijk, te nat en niet smakelijk. De voordroogkuilen van de rest van het jaar zijn vaak te eiwitarm, te droog, maar wel smakelijk. Een combinatie van beide kuilen lijkt dan de oplossing. Maar in de praktijk werkt dat niet zo. Een droge en natte kuil bij elkaar heffen de negatieve eigenschappen niet op. Ook een mindere smakelijk product combineren met een smakelijk product pakt vaak negatiever uit dan van te voren is bedacht.

Compleet plan voor optimale gewasopbrengst

Toch lukt het Guido van Hoven in Eckelrade om de laatste snede gras prima te benutten. Ook hij heeft ieder jaar wel een kuil met eigenschappen die hij liever niet heeft, maar hij probeert deze kuil zo goed mogelijk in zijn rantsoen te passen.
Het hele jaar door probeert hij kuilen te maken van goede kwaliteit. Een belangrijk aandachtspunt op zijn bedrijf is de vochtvoorziening. Als het op zijn lössgrond in Zuid-Limburg droog wordt, dan stopt de groei. Beregenen gaat hier niet. Gevolg hiervan is een versnelde verhouting van het gewas. Dit betekent een lagere voedingswaarde.
Dit aspect samen met de bekende nawerking van drijfmest maken onderdeel uit van een compleet plan op zijn bedrijf.
Drijfmest wordt vooral in de eerste helft van het groeiseizoen aangewend en kunstmest meer in de tweede helft. Dit lijkt heel gewoon, maar is zeker een extra punt voor de vochtvoorziening.
Hij heeft daarnaast extra opslagcapaciteit gecreëerd om elke snede apart neer te kunnen leggen, zodat alle combinaties mogelijk zijn.

Kuilen optimaal benutten

Het kan voorkomen dat een verdroogde zomerkuil volop aan het jongvee gevoerd wordt. Of beperkt aan de melkkoeien als structuurbron in plaats van bijvoorbeeld aangekocht graszaadhooi.
De eerder genoemde herfstkuil kan als ‘snelle eiwitbron’ bij de koeien ingemengd worden als vervanger van raapschroot of afgeleide producten.
Door op deze manier te voeren probeert Van Hoven de eigen ruwvoeders goed te benutten. Daarbij streeft hij er naar de verschillende diergroepen zoveel mogelijk op de norm te voeren. Het betreft de niet-productieve dieren, zoals het jongvee en de droge koeien.

Goede benutting werkt positief

Het juist afstemming en benutting van het rantsoen komt uiteindelijk tot uiting in gezonde, vruchtbare, productieve dieren, maar zeker ook in een goed economisch resultaat.
In relatie tot het mestbeleid geeft de inzet van de nutriënten uit het eigen ruwvoer, naar behoefte van de afzonderlijke diergroepen, de hoogste benutting. Zelfs met veel gras in het rantsoen laat de KringloopWijzer mogelijk een goede benutting zien.