Nieuws

Innovatiemiddag melkveehouderij op donderdag 20 februari

Gepubliceerd op
19 februari 2014

De praktijknetwerken ‘Boerende Koeien’ en ‘Harde Kluiten’ organiseren op donderdag 20 februari a.s. een innovatiemiddag. Diverse innovaties binnen de melkveehouderij passeren de revue. Laat u inspireren om te innoveren! De innovatiemiddag vindt plaats bij familie Van de Coolwijk, Hoogoordstraat 3, 5367 ND te Macharen en duurt van 12.00 tot 16.00 uur.

Familie van de Coolwijk liet zich inspireren door diverse bedrijfsbezoeken tot in Engeland toe. Joost van de Coolwijk presenteert tijdens de innovatiemiddag zijn bedrijf en legt uit welke keuzes hij heeft gemaakt bij de nieuwbouw van zijn stal en wat de gevolgen van de investeringen zijn voor people, planet en profit. Familie Van de Coolwijk melkt in een nieuwe ligboxenstal 200 koeien met een 50-stands carrousel buitenmelker. De stal bestaat uit diepstrooiselboxen gevuld met zand. Zand is super voor de koeien, maar zand in de mest is een probleem. Er is lastig mee te werken en door zand slijt alles extra hard. Joost van de Coolwijk zocht naar een oplossing hiervoor en kocht een zandscheider om het zand uit de drijfmest te filteren. Tijdens deze innovatiemiddag kunt u zien hoe de installatie in de praktijk werkt.

DLV en ZLTO nodigen u uit om de trends in het Europese debat rondom mestwetgeving te volgen. Peter Brouwers, portefeuillehouder milieu bij ZLTO geeft zijn visie weer. Thema’s zoals het vijfde actieprogramma, derogatie en mestverwerking komen aan bod. Verder worden de resultaten besproken van de twee innovatieve praktijknetwerken. Vanuit de praktijk worden voorbeelden en resultaten van innovatieve machines, bemestingstechnieken en verschillende mestfracties besproken. Praktijkproeven tonen aan dat mestverwerking kansen biedt. Naast het belichten van de bodem en het gewas wordt het vee tijdens deze innovatiemiddag ook niet vergeten. Er is aandacht voor rantsoenen en voerefficiëntie.