Nieuws

Goede grasmat basis voor een goede opbrengst!

Gepubliceerd op
10 augustus 2015

Koeien & Kansen bedrijf Menkveld - Wijnbergen: ‘Gegevens vertalen naar praktijk levert op’. Al enige jaren is dit bedrijf perceelsgericht aan het bemesten. De gegevens worden ook nauwkeurig bijgehouden. Zo zien de zwagers grote verschillen tussen percelen en weten ze welke percelen en welk management goed renderen.

Mts. Menkveld – Wijnbergen neemt al enkele jaren deel aan het project Koeien & Kansen. In dit project hebben zij samen met andere agrarische ondernemers een voorlopersrol om het toekomstige beleid van de overheid te vertalen naar een goed en duurzaam beleid voor de sector. De deelnemers testen als eerste de maatregelen die de overheid stelt. Hierin kijken ze naar hoever je kan gaan op het gebied van mineralen, mineralenefficiëntie en bemesting. Wat kan binnen de milieudoelstellingen en wat hebben de voedergewassen  minimaal nodig om goed te groeien? Anderzijds komen er uit dit project voorstellen richting de overheid over wat anders moet of wat beter kan. Het is tweeledig en biedt mogelijkheden voor de ondernemers om inzicht te krijgen in de bedrijfsgegevens en het beleid.

Inzicht in ruwvoeropbrengsten

Al jaren werken de zwagers Bertus Menkveld en Hennie Wijnbergen in een maatschap. Naar volle tevredenheid. Met een bedrijf waar 160 melkkoeien en 110 stuks jongvee aanwezig zijn, zijn zij een bovengemiddeld bedrijf te noemen. In de basis zijn zij scherp op het bijhouden van gegevens. Om meer te doen met deze gegevens zijn zij ingestapt bij Koeien & Kansen. Daarnaast zijn zij ook hoofdaanvrager geweest bij het praktijknetwerk ‘Ruwvoeropbrengst in zicht’ dat kort geleden afgelopen is. Sjoerd Roelofs, projectleider van dit netwerk vanuit DLV: “Binnen dit praktijknetwerk is ingegaan op perceelspecifiek bemesten. Er is gekeken naar ‘wat zijn de kenmerken van de percelen’ en ‘waardoor worden opbrengsten van de percelen bepaald’.” Bij onder andere maatschap Menkveld - Wijnbergen zijn alle percelen qua opbrengsten en bemesting gemeten en ieder perceel is twee jaar lang gemonitord. Uit het praktijknetwerk zijn mooie resultaten gekomen waardoor er nu waardevolle informatie beschikbaar is over bemesting op perceelsniveau. De kengetallen uit het praktijknetwerk vormden een mooie aanvulling om in te zetten bij het Koeien & Kansen-project.

Afbeelding 1: Verschillen in DS, KVEM en Ruw eiwit opbrengst in beeld van graslanden in 2014 op het Koeien & Kansen bedrijf Menkveld - Wijnbergen. Bron: praktijknetwerk ‘Ruwvoeropbrengst in zicht’ – DLV
Afbeelding 1: Verschillen in DS, KVEM en Ruw eiwit opbrengst in beeld van graslanden in 2014 op het Koeien & Kansen bedrijf Menkveld - Wijnbergen. Bron: praktijknetwerk ‘Ruwvoeropbrengst in zicht’ – DLV

Grote verschillen tussen percelen

Bij de maatschap viel het op dat er behoorlijke verschillen zaten tussen de percelen. Enerzijds door de landbouwkundige eigenschappen (zoals grondsoort, mogelijkheden tot beregenen), anderzijds door de fysiologische toestand (zoals goede pH-waarde). Door goed stil te staan bij die verschillen weet je wat er in de grond zit en ga je ook de bemesting optimaliseren.

Wat bleek bij Mts. Menkveld - Wijnbergen: het grasland op het bedrijf, van zowel de nieuw ingezaaide percelen als van de bestaande wat oudere percelen, genereerden een gelijke opbrengst. Conclusie: een goede grasmat is de basis voor een goede opbrengst.

Wees zuinig op bestaand grasland

Afbeelding 2: Verschillen in DS Opbrengst van grasland tussen percelen en tussen de jaren 2013-2014. Bron: praktijknetwerk ‘Ruwvoeropbrengst in zicht’ – DLV
Afbeelding 2: Verschillen in DS Opbrengst van grasland tussen percelen en tussen de jaren 2013-2014. Bron: praktijknetwerk ‘Ruwvoeropbrengst in zicht’ – DLV

Tip van de ondernemers: Wees zuinig op de percelen gras; bij goed onderhoud en verzorging is een prima grasmat te vormen, jaar op jaar. Dit zorgt uiteindelijk voor prima opbrengsten en minder kosten voor herinzaai.

Tom Baak, begeleider Koeien & Kansen vanuit DLV: “Je merkt nu ook in de praktijk dat het perceelspecifiek bemesten loont als je de percelen op bedrijfsniveau vergelijkt.”