Nieuws

Gezondheid onder de loep in ‘laag eiwit proef’

Gepubliceerd op
9 februari 2023

Het project ‘Langdurig laag eiwit voeren’ is begin september 2022 van start gegaan op Dairy Campus. Eén voor één zijn de koeien na afkalven ingestroomd in de proef. Tot nog toe is de proef rustig verlopen, de meeste koeien zijn probleemloos opgestart en het aantal zieke koeien in de gehele groep lijkt laag.

De inmiddels 64 dieren in de proef zijn verdeeld over drie proefgroepen die een verschillende concentratie eiwit gevoerd krijgen. De opties zijn 160, 145 en 130 RE gemiddeld over de lactatie.

De koeien krijgen hun toebedeelde eiwit concentratie gedurende twee volledige lactaties gevoerd. Het doel van het project is om te kijken wat de verschillende eiwitconcentraties op de lange termijn doen met het metabolisme, de gezondheid en de productie van de koe.

Intensieve monitoring

De melkproductie en droge stof opname worden gedurende de hele proef zo goed mogelijk gevolgd. Tijdens de eerste vier weken van de lactatie zijn elke week bloedmonsters genomen om het metabolisme van de verschillende groepen met elkaar te vergelijken.

Inmiddels zijn de meeste koeien bemonsterd tijdens de eerste intensieve monstername week. Momenteel, eind januari 2023, worden meerdere dagen achter elkaar op verschillende tijdstippen op de dag mest-, urine-, bloed- en pensvloeistofmonsters verzameld van koeien die in de piek van hun lactatie zitten om zo informatie over het metabolisme, de vertering en de energie- en eiwitbalans te verzamelen.

Meten aan gezondheid

De koeien die reeds in september ingestroomd zijn, hebben daarnaast een vaccinatie ontvangen. Deze vaccinatie moet inzicht geven in hoe de koeien van de verschillende proefgroepen omgaan met een geactiveerd immuunsysteem.

Vanaf mei 2023 volgen weer nieuwe monstername weken op het innovatiecentrum waarin het metabolisme opnieuw nauwkeurig wordt gemeten waardoor meer bekend wordt over hoe de dieren functioneren in het midden van de lactatieperiode.