Nieuws

Film over onderzoek naar nieuwe maisteeltsystemen

Gepubliceerd op
1 december 2020

Sinds 2009 werken onderzoekers van WUR Open Teelten aan diverse teeltsystemen voor maisteelt. De aanleiding destijds om het onderzoek te starten waren allerlei problemen die met maisteelt geassocieerd werden (zoals mestproblematiek, afspoeling van herbiciden en bodemstructuuraspecten). In onderstaande video licht WUR onderzoeker Hilfred Huiting de opzet van het nieuwe teeltsystemenonderzoek voor maisteelt toe.

In de proef vindt een vergelijking plaats van verschillende teeltsystemen, vanggewassen en twee onkruidbestrijdingsstrategie├źn (een strategie gebaseerd op chemie en een andere strategie gebaseerd op mechanische onkruidbestrijding). Ook wordt gekeken naar rotatie-aspecten, andere gewassen (zoals sorghum en een combinatie van mais en stokbonen) en verschillende rastypen. De film is op drie momenten opgenomen, nl in mei, juli en september 2020, zodat de film een mooi overzicht bevat van het gewas en van de bewerkingen gedurende het teeltseizoen van 2020. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw.

Zie de video voor meer informatie.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan