Nieuws

Ervaring met smalle weegbree in veenweiden

Gepubliceerd op
8 februari 2021

Smalle weegbree is bij droogte resistenter en draagt daarmee bij aan een stabielere graslandproductie. De plant kan met gras vergelijkbare of zelfs hogere producties opleveren.

Dit blijkt uit de resultaten van twee jaar onderzoek in het Project Kruidenrijk grasland met smalle weegbree voor milieukwaliteit op veengrond, gefinancierd door ZuivelNL en uitgevoerd door KTC Zegveld en het Louis Bolk Instituut. Lees meer