Nieuws

Dairy Campus sluit metingen succesvol koetoilet af

Gepubliceerd op
28 april 2022

Het koetoilet van Hanskamp heeft op innovatiecentrum Dairy Campus zo’n eenderde van de circa 33 liter urine per koe per dag opgevangen. In totaal loosden 16 melkkoeien tijdens de meetperiode van ruim 20 maanden bijna 100 m3 liter urine in het toilet. Dit zijn 52631 plasjes in 605 dagen.

Het koetoilet geeft een vrij zuivere urinefractie, omdat deze direct onder de staart van de koe urine opvangt. Dit vermindert de ammoniakemissie met 30 tot 40%. De voorlopige emissiefactor van 8,4 kilo ammoniak per dierplaats per jaar, die in juni 2021 gepubliceerd is, komt daarmee redelijk overeen met wat er op Dairy Campus gemeten wordt. Dit jaar wordt aan de hand van de resultaten de definitieve emissiefactor bepaald.

Drie bronscheidingstechnieken

In de zoektocht naar oplossingen om in (bestaande) melkveestallen de emissies van ammoniak en broeikasgassen te verminderen, zijn drie bronscheidingstechnieken op Dairy Campus getest.

Bekijk onderstaande berichten om te lezen wat deze zoektocht tot nu toe aan inzichten en tussenresultaten heeft opgeleverd.