Nieuws

Bodemvruchtbaarheid verbeteren met compost en mineralenconcentraat

Gepubliceerd op
26 oktober 2015

Koeien & Kansen veehouder Joris Buijs uit Etten-Leur vindt het belangrijk om de bodemvruchtbaarheid op zijn bedrijf op peil te houden. Op verschillende manieren werkt hij aan de verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Zo teelt hij al jaren veldbonen. Dit gewas kent een diepe beworteling en geeft nalevering van stikstof. Naast een passend bouwplan probeert hij de bodem zo goed mogelijk te verzorgen met de juiste meststoffen die passen binnen de huidige mestwetgeving.

Sinds 2014 is het als derogatiebedrijf niet meer toegestaan om fosfaat uit kunstmest te gebruiken. In 2014 zou dit betekenen dat er op het bedrijf van Joris ruim 600 kilogram  ruimte voor fosfaat verloren zou gaan. En zoals de prognoses nu laten zien, geldt datzelfde ook voor 2015. Fosfaat uit kunstmest is dan wel niet meer mogelijk, maar een product als compost is wel toegestaan.

Ieder jaar maakt Joris samen met zijn adviseur aan het eind van de zomer een prognose waarin de mestruimte voor zijn bedrijf bepaald wordt. Op basis hiervan bepaalt de ondernemer hoeveel compost hij nog kan aanvoeren. Dit jaar was er nog ruimte voor 250 ton compost. In de compost zat dit jaar 5,19 kg N / ton en 4,73 kg P2O5 / ton. De stikstof in de compost telt maar voor 10 procent mee in de wettelijke bemestingsruimte en de fosfaat voor 50 procent. Hiermee maakt hij optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de mestwetgeving hem biedt, ondanks dat hij geen fosfaat uit kunstmest meer mag gebruiken.

Compost goed voor bodemvruchtbaarheid

En, niet onbelangrijk, compost draagt bij aan de doelstelling van Buijs op het gebied van bodemvruchtbaarheid. Compost heeft gemiddeld een waarde van 140 tot 220 kilogram Effectieve Organische Stof (EOS) per ton. Effectieve organische stof is de organische stof die 1 jaar na toediening nog aanwezig is. Een goede groenbemester levert 800 kilogram EOS per hectare. De 250 ton compost die Joris heeft aangevoerd is vergelijkbaar met de teelt van 56 hectare groenbemester.  (250 ton x gem. 180 kg EOS = 45.000 kg EOS) Het aanvoeren van compost levert dus een serieuze bijdrage aan de bodemverbetering.

 “Met het gebruik van compost voed ik het bodemleven en zorg ik dat het organische stofgehalte op mijn bedrijf op peil blijft”, aldus Joris Buijs. “Ik merk dat het vochthoudend vermogen van de grond is verbeterd. En dat is zeker nodig nu we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer’’, voegt hij er aan toe.

Het gebruik van compost is een verantwoorde investering voor een goede bodem op de lange termijn. Compost is er in meerdere soorten, gehalten en prijzen. Bereken de mestruimte tijdig en bekijk wat de mogelijkheden voor compost op uw bedrijf zijn.  

Experimenteren met mineralenconcentraat

Naast compost experimenteert Joris ook met andere meststoffen. Al verschillende jaren maakt hij gebruik van mineralenconcentraat. Hij heeft zich bij RVO aangemeld voor de pilot om mineralenconcentraat als kunstmestvervanger te gebruiken. De mineralenconcentraat wordt  ‘puur’ uitgereden. Ook is Buijs tevreden over het mengen van mineralenconcentraat door de drijfmest. ‘’Door drijfmest tegelijkertijd met de mineralenconcentraat uit te rijden is er duidelijk een betere werking van de mineralen. De mest wordt hierdoor dunner en kan beter worden opgenomen door de bodem. Na 2 dagen zie je het kleurverschil al optreden tussen percelen mét mineralenconcentraat en zonder”, ervaart Joris Buijs in de praktijk.