Nieuws

Weer van invloed op resultaten uit KringloopWijzer

Gepubliceerd op
1 augustus 2016

Het wisselvallige weer heeft dit seizoen gezorgd voor de nodige problemen. Vooral in het zuiden en oosten van het land heeft te kampen gehad met extreme wateroverlast. Ook Koeien & Kansen-deelnemer Jos de Kleijne in Landhorst kent de nodige schade. Hij houdt rekening met lagere gewasopbrengsten voor zowel gras als maïs. Dit heeft een negatief effect op de resultaten uit zijn KringloopWijzer.

Het weer kenmerkt zich dit groeiseizoen door extremen. Een periode met hevige regenval werd op gevolgd door een paar extreem warme dagen. Met name de extreme regenval heeft dit jaar consequenties voor gewasopbrengsten in delen van Nederland.

Effect van wateroverlast in de praktijk

Veel wateroverlast leidt tot zorgen binnen de bedrijfsvoering. Het gras groeit op veel plaatsen goed, maar is door de natte omstandigheden moeilijk te oogsten. Dit leidt vaak tot mindere kwaliteit. Daarnaast is er ook schade door letterlijk verdronken gras, waarbij de zode in een keer is afgeschreven. Zo'n stuk levert dit jaar zeer weinig opbrengst op. Niet alleen het gras maar ook de snijmaïs kent wisselende resultaten. Deze varieert van absoluut goed tot extreem slecht. Op goede percelen kan de maïs al meer dan drie meter hoog zijn, terwijl er ook percelen zijn met een lengte tussen de 50 en 75 centimeter waar de pluim al in zit. Geschatte opbrengstderving ligt volgens adviseur Jan van Middelaar tussen de 10 en 85 procent ten opzichte van voorgaande jaren.

Schade voor Koeien & Kansen-deelnemer

Jos de Kleijne in Landhorst heeft ook schade. Op zijn percelen grasland zijn hele plekken letterlijk verdronken en hiervoor in de plaats komen slechte grassen. Ook op zijn maïsland is schade waar ten nemen. Dankzij zijn eigen initiatief is de sloot bij het maïsland snel geveegd en is de schade beperkt gebleven. Toch is 10 tot 15 procent van het maïsland compleet verloren gegaan.

Naast de financiële gevolgen heeft dit ook grote gevolgen voor de BEX en KringloopWijzer van dit jaar. Er moeten andere voedermiddelen ingebracht worden om de koeien te voeren (BEX). Tegelijkertijd is de gewasopbrengst van eigen grond fors minder wat een negatief effect heeft op het resultaat in de KringloopWijzer. Dit alles pleit voor een rollend gemiddelde over enkele jaren van deze kengetallen volgens van Van Middelaar. Dit zal er voor zorgen dat er meer praktischer en realistischer gewerkt kan worden. Bij een opbrengstderving van tien procent is het nog wel te compenseren, maar bij een opbrengstderving van 50 procent of meer is het moeilijk te compenseren.

Passend watersysteem voor toekomst

Om de schade in te toekomst te voorkomen is het wenselijk om na te denken over de huidige waterbeheerssystemen. De gehele infrastructuur rondom water in het zuiden en het oosten van ons land is er nu opgericht om het water in de regio vast te houden tijdens het groeiseizoen. Dit principe heeft ons dit jaar flink tegengewerkt, wat heeft geleid tot de nodige schade. In 2015 hadden we nog te maken met het tegenovergestelde. Dat was een jaar met extreme droogte, waarbij er niet genoeg vocht vastgehouden kon worden.

Deze extreme jaren geeft stof tot nadenken voor de toekomst voor grondgebruikers, waterschappen en bestuurders. De vraag is dan ook: Hoe komen we gezamenlijk tot een robuust en toch flexibel systeem van waterbeheer?