Nieuws

Vliegende start uitvoering bodemmaatregelen door praktijknetwerk

Gepubliceerd op
6 maart 2014

In Noord-Brabant is het praktijknetwerk ‘Hoge opbrengst en schoon water met grondige aanpak’ van start gegaan. Een verrassende combinatie van telers en leveranciers werken in het praktijknetwerk samen aan innovatieve bodemmaatregelen. Groenbemester Japanse haver die na de aardappelen gezaaid is, staat er goed op.

Akkerbouwer en aanvrager Toon van der Heijden legt uit wat hij doet:

“We kunnen nog veel meer uit de bodem halen! Bijvoorbeeld door slim de bodemtoestand te meten, goede groenbemesters te kiezen, variabel te bemesten en te spuiten, en betere machines te gebruiken. Met deze unieke combinatie van bedrijven verwacht ik mooie resultaten. Als eerste stap heb ik Japanse haver na mijn aardappeloogst laten zaaien, met twee verschillende zaaimachines."

Japanse haver ingezaaid met 2 verschillende technieken komt mooi op.
Japanse haver ingezaaid met 2 verschillende technieken komt mooi op.

Doel van het praktijknetwerk is kennisontwikkeling, door het beste uit de biologische en gangbare teelt op het gebied van bodembeheermaatregelen en –innovaties samen te brengen. De deelnemers zijn -naast de inzaai van de robuuste groenbemester Japanse haver- aan de slag met maatregelen als inzet van biologische middelen, ondiep ploegen, en het gedetailleerd in beeld brengen van de pH van percelen. Ook kennisuitwisseling van effectieve maatregelen en innovaties bij alle telers op zandgrond is belangrijk.

Dit praktijknetwerk is een samenwerking van drinkwaterbedrijf Brabant Water, CLM, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Kverneland, SoilTech, Alliance, Agrometius, DLV Plant, ZLTO en vijf Brabantse telers uit de grondwaterbeschermingsgebieden. De samenwerking wordt begeleid door CLM.