Nieuws

‘Veenweide ontmoet veenweide’ in Overijssel

Gepubliceerd op
27 maart 2014

Waar liggen de mogelijkheden voor ammoniakreductie op veenweidegrond? Maatregelen die voor veel Overijsselse agrariërs relatief eenvoudig in hun bedrijfsvoering zijn toe te passen, vragen op veenweidegrond een andere benadering. Daarom organiseert Proeftuin Natura 2000 Overijssel op dinsdag 8 april 2014 de bijeenkomst ‘Veenweide ontmoet veenweide’ in Zwartsluis. Samen met veenweideondernemers en deskundigen vanuit West-Nederland wordt de vraag verder verkend.

‘Veenweide ontmoet veenweide’ is mede op initiatief van pilotveehouders Wout en Christiaan van Dalfsen uit Staphorst georganiseerd. Hun bedrijf ligt in veenweidegebied en ze weten dus als geen ander dat het toepassen van ammoniakreducerende maatregelen om aangepaste expertise vraagt. “Met deze bijeenkomst willen we bestaande kennis vanuit West-Nederland naar Overijssel halen om hier als veenweideboeren ons voordeel mee te kunnen doen”, legt Wout van Dalfsen uit.

Kennis uit West-Nederland

De Proeftuin organiseert de bijeenkomst samen met PPP-Agro Advies West, die al langere tijd ervaring heeft met de melkveehouderij in veenweidegebieden als het Groene Hart en Laag Holland. PPP-Agro Advies laat op 8 april zien dat waar het gaat om kansen en praktische invulling rond ammoniakreductie, West-Nederland niet ver af hoeft te liggen van Overijssel. Tijdens de bijeenkomst komen vier thema’s aan bod: weidegang, rantsoen, onderwaterdrainage en mest aanwenden. Wat betreft het laatste onderwerp heeft de Proeftuin regelmatig contact met Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld, die samen met Wageningen UR onderzoek verricht naar mest aanwenden met water.

Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Interesse? Meld u dan voor 4 april 2014 aan bij Linda Aarnink via telefoonnummer: 088 888 66 77, het aanmeldformulier op www.proeftuinnatura2000.nl of via e-mail: info@proeftuinnatura2000.nl.

Tijd en locatie
Datum Dinsdag 8 april 2014
Tijd Start om 20.00 uur
Locatie Hotel Zwartewater, De Vlakte 20, 8064 PC in Zwartsluis