Nieuws

Studenten onderzoeken praktijknetwerken

Gepubliceerd op
3 juli 2014

Studenten Dier en Veehouderij van CAH Vilentum in Dronten hebben begeleiders en ondernemers van praktijknetwerken geïnterviewd. In de netwerken wordt nieuwe en praktijkgerichte kennis ontwikkeld. CAH Vilentum wil graag op deze ‘kennislabs’ beter aangesloten zijn.

De 2e jaars studenten deden in opdracht van het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen van de hogeschool onderzoek op een viertal thema’s:

•    gras & beweiding,
•    mest & mineralen,
•    bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit
•    eiwitproductie door soja

Op vrijdag 27 juni presenteerden de studenten hun bevindingen. Maarten Vrolijk van Wageningen UR Livestock Research was  aanwezig. Hij reflecteerde op de meerwaarde die een dergelijke samenwerking voor zowel ondernemers als studenten kan hebben.

Behoefte aan bodemlevenadviseur

Een tweetal statements die de resultaten van dit onderzoek weergeven.

Veehouders hebben naast een veevoedingsadviseur behoefte aan de bodemlevenadviseur.

Weidegangpremie zou in de vorm van kennis uitgekeerd moeten worden.

De vakkennis over allerlei processen in de bodem en over grasgroei wordt door ondernemers en studenten als onvoldoende ervaren.

Aanbevelingen vervolgonderzoek

Als echte onderzoekers formuleerden de studenten ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld over de vraag, hoeveel mest brengen de koeien bij weidegang zelf naar het land? Hiervoor is een onderzoeksopzet gemaakt in samenwerking met het lectoraat Precisielandbouw van CAH Vilentum. Wellicht is het aantal mestflatten in het land met de inzet van een drone te tellen.