Nieuws

Praktijknetwerk onderzoekt Impactpoeder

Gepubliceerd op
25 maart 2014

In samenwerking met leveranciers van Impactpoeder voeren de melkveehouders van het praktijknetwerk Koolstof; de zwarte motor, een jaar lang koolstof aan hun melkkoeien. Na ruim een maand voeren van Impactpoeder is de ervaring van de deelnemers wat verdeeld. Een aantal zegt nog geen enkel verschil te merken. Anderen ervaren dat de eiwitbenutting beter is (hoger ureum) en de mest wat dikker.

Door een nulmeting worden de resultaten zonder het toevoegen van koolstof gemeten. Na verloop van tijd worden deze metingen herhaald om te zien wat toevoegen van koolstof voor effect heeft.
De metingen betreffen:

  • Drijfmestmonster om daarmee te zien wat de verdeling is van N-mineraal en N-organisch. . Het streven is om de verhouding van organische en minerale stikstof beter in balans te krijgen. Het voeren van koolstof kan een positieve invloed hebben op de mestsamenstelling
  • Melkproef om te zien of de melk goed aanzuurt of dat het gaat rotten. Van de melk wordt, na een tijdje aanzuren, de zuurtegraad, het zoutgehalte en het zuurstofpotentiaal bepaald. Meting van dit proces geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de melk.
  • Zeefproef van de geproduceerde mest om de voerresten in de mest te bepalen, waardoor duidelijk wordt in hoeverre vertering plaatsvindt.
  • RantsoenefficiĆ«ntie; output aan melk gedeeld door de input aan voer.
    Hierbij wordt ook gekeken naar de invloed van de rantsoensamenstelling op bovenstaande metingen.

Gezondheid en vruchtbaarheid

Omdat de verwachting is dat het voeren van koolstof invloed heeft op de gezondheid en vruchtbaarheid, zullen we na verloop van tijd ook deze gegevens op een rij zetten. Deze gegevens worden bijgehouden in diverse administratiesystemen, zodat het eenvoudig is om deze van over meerdere jaren met elkaar te vergelijken.

Samenwerking met de koolstofkring

De proef wordt in samenwerking gedaan met Adri van Boxtel van de koolstofkring; www.dekoolstofkring.nl. Op de website vindt u meer informatie over het voeren van koolstof.