Nieuws

Koeien & Kansen-deelnemers inspireren elkaar en onderzoekers tijdens tweedaagse

Gepubliceerd op
2 mei 2022

Na veel online-bijeenkomsten was het extra mooi voor de Koeien & Kansen-deelnemers om elkaar weer te ontmoeten op 21 en 22 april 2022. We zijn gestart met een bedrijfsbezoek bij Rijk en Linda Baltus in Middenmeer. De dagen stonden in het teken van kennismaken met elkaar en het uitwisselen van kennis en ervaringen op zowel praktijk- als onderzoeksniveau.

Bedrijfsbezoek Baltus

Rijk en Linda Baltus, deelnemers van het eerste uur aan dit project, deelden graag hun ervaringen met hun collega veehouders en onderzoekers. Enthousiast ging Rijk met de groep het kruidenrijke grasland in. Hier teelde een akkerbouwer vorig jaar nog zijn aardappelen. Het kruidenrijk grasperceel staat er goed bij, maar dat heeft volgens Baltus ook een andere reden dat het er dit jaar zo weeldering bijstaat. ‘We hebben namelijk geëxperimenteerd met de bemesting op dit perceel. Op advies heeft hij 180 kg werkzame N op dit perceel gebracht. Daar staat tegenover dat hij minimaal 6,5 ton droge stof wil oogsten met 160 gram ruw eiwit per kg ds van dit perceel. Met deze strategie gaat hij uit van het feit dat hij naar behoefte bemest op basis van wat er groeit. Hij gaat uit van een evenwichtsbemesting. Best een spannend experiment vindt hij het en past het daarom ook slechts toe op een perceel. Heb zodoende wel minder bemesting over voor de rest van het seizoen ‘We hebben hier maken met arme grond met een organische stofgehalte van slechts 2,8 %. Ook hebben we eigenlijk altijd een laag ruw eiwitgehalte in onze eerste sneden’’, merkt hij verder. “Ben benieuwd wat het levert’, voegt hij er nog aan toe.

kleinIMG_3534.jpg

Samenwerken met een akkerbouwer

kleinkuil.jpg

Met de betreffende akkerbouwer heeft hij afspraak dat hij de aardappelen op zijn percelen voor 1 september oogst. Dat is een bewuste keuze, zodat hij tijdig het perceel opnieuw in kan zaaien. “Voor de winter wil ik namelijk dat het perceel goed dicht zit en over een flinke grasmat beschikt”, merkt Rijk op. Dit voorkomt uitspoeling van stikstof in de winterperiode. Baltus heeft een samenwerkingsverband met een akkerbouwer en kent een bouwplan van 1 op 3. Dat betekent dat Rijk elk jaar 8 hectare land opnieuw inzaait. Hij heeft ruim 34 ha grasland, ruim 8 hectare mais en verhuurt jaarlijks 21 hectare. Het verhuren betekent dat hij te maken heeft met een intensieve bedrijfsvoering 34,69 ha gras en 8,61 ha maïs en 21 ha verhuur. ‘Mijn bedrijf kent dus geen blijvend grasland’, merkt hij op. Binnen zijn bedrijfsvoering heeft hij oog voor zijn omgeving. Zo zaait hij bloemrijke akkerranden en legt bufferranden aan langs sloten. En door de samenwerking met de akkerbouwer levert hij zijn bijdrage in dit gebied aan kringlooplandbouw.

Leren van elkaar staat centraal

kleingroepa.jpg

Naast het bedrijfsbezoek en de inleiding van Rijk Baltus gaven verschillende onderzoekers van WUR een presentatie. Daarnaast was er ook ruimte voor discussie met elkaar, maar ook met de onderzoekers. “Dit maakt zo’n tweedaagse extra waardevol’’, merkt Michel de Haan van Wageningen University & Research op. Hij is als projecteider al jaren een drijvende kracht achter dit project. “De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk binnen dit project maakt het voor zowel de deelnemende veehouders als voor de onderzoekers extra interessant. We werken samen aan onderzoeksvragen die er toe doen en bijdragen aan actuele vraagstukken op gebied van biodiversiteit, stikstof en ammoniak, broeikasgassen, economie en water. Daarnaast proberen we de vraagstukken zoveel mogelijk integraal te benaderen’, zegt De Haan.

Tijdens de 2-daagse was er aandacht voor de koolstofkringloop en werden zoals gebruikelijk de resultaten van de Koeien & Kansen over 2021 veehouders toegelicht door Gerjan Hilhorst. Ook werd er een toelichting gegeven op de BES resultaten en was ruimte voor discussie en reflectie. De resultaten van het project Koeien & Kansen worden regelmatig gepresenteerd via de website van Koeien & Kansen. Ook zullen de nieuwe deelnemers binnenkort gepresenteerd worden op de site. De tweedaagse werd afgesloten met een interactieve sessie met LNV over de vorming van het nieuwe mestbeleid en ander beleidsontwikkelingen als stikstof, broeikasgassen en Afrekenbare Stikstof Balans (ASB). Thema’s waar we binnen het project Koeien & Kansen de komende jaren zeker mee aan de slag gaan.

kleingroep.jpg