Nieuws

Hoeveelheid eiwit van eigen land in beeld gebracht op Koeien & Kansen-bedrijven

Gepubliceerd op
11 oktober 2018

Om de duurzaamheid van melkveebedrijven te bepalen gebruiken we verschillende kengetallen. Eén van die getallen is: Eitwit van eigen land. Er is een analyse gemaakt van de hoeveelheid eiwit van eigen land op de Koeien & Kansen bedrijven. Daarbij is ook gekeken in hoeverre deze bedrijven al voldoen aan de Commissie Grondgebondenheid opgestelde norm van tenminste 65% eiwit eigen land.

Advies

De Commissie Grondgebondenheid heeft in een bindend advies aangegeven om het percentage eiwit van eigen land als indicator vast te stellen voor grondgebondenheid. Het doel is om tenminste 65% van het eiwit van eigen land te halen op basis van een driejarig gemiddelde. Wanneer een bedrijf dit percentage niet haalt, mag aankoop van eiwit binnen een straal van 20 km van het bedrijf meetellen wanneer het ruwvoerrantsoen (in kg ds) voor tenminste 50% bestaat uit ruwvoer dat van eigen land komt.

Eiwitproductie eigen land 2015-2017

Figuur 1 laat zien dat de Koeien & Kansen-bedrijven in 2015-2017 gemiddeld 55% eiwit van eigen land halen. In de figuur is de groep Koeien & Kansen-bedrijven uit 2017 aangevuld met de 2 nieuwe bedrijven die in 2018 bij het project zijn gekomen. Tussen bedrijven is er een grote variatie in zelfvoorzieningsgraad van eiwit. Bedrijf 5 haalt 34% eiwit van het eigen land, terwijl de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit op bedrijf 8 uitkomt op 72%. Slechts 3 Koeien & Kansen-bedrijven voldoen gemiddeld over 2015-2017 aan de doelstelling van tenminste 65% eiwit telen van eigen land wanneer alleen de teelt van eiwit op het eigen bedrijf meetelt.

Figuur 1: Percentage eiwit van eigen land op Koeien & Kansen-bedrijven (blauwe staaf) met daar bovenop % eiwit uit ruw- en krachtvoer dat is aangevoerd (uitgangspunt binnen een straal van 20 km van het bedrijf). Gemiddelde over 2015, 2016 en 2017.
Figuur 1: Percentage eiwit van eigen land op Koeien & Kansen-bedrijven (blauwe staaf) met daar bovenop % eiwit uit ruw- en krachtvoer dat is aangevoerd (uitgangspunt binnen een straal van 20 km van het bedrijf). Gemiddelde over 2015, 2016 en 2017.

Aankoop van eiwit uit de buurt 2015-2017

In het advies van de Commissie Grondgebondenheid komt naar voren dat bedrijven die tenminste 50% ds van het gevoerde ruwvoer van eigen land halen, de doelstelling van 65% ook mogen halen wanneer ze eiwit aankopen van bedrijven die zich binnen een straal van 20 km van het bedrijf bevinden.

Figuur 1 laat zien dat als aangekocht eiwit binnen een straal van 20 mag meetellen dat gemiddeld de Koeien & Kansen-bedrijven over 2015-2017 de doelstelling net niet halen en 63% eiwit van eigen land en uit eigen buurt halen.

Zeven bedrijven halen de doelstelling van 65% eiwit van eigen land of uit de buurt wel. Naast deze 7 bedrijven zijn er nog 5 bedrijven die 60% tot 65% realiseren en dichtbij het halen van de doelstelling zitten. Zeven bedrijven zitten met aankoop erbij onder de 60% en zullen een flinke inspanning moeten verrichten om het driejarige gemiddelde op 65% of hoger te realiseren.

Opvallend is bedrijf 2. Dit bedrijf teelt in overleg met naburige telers veel eiwitrijke en krachtvoerachtige producten als veldbonen. Dit bedrijf gebruikt ook MKS en voederbieten, hierdoor is de krachtvoergift, en dus de aanvoer daarvan, erg laag op dit bedrijf.

Genoeg droge stof uit zelf geteeld ruwvoer

Om aankoop van eiwit uit de buurt (<20 km) te mogen meetellen moeten de bedrijven tenminste 50% droge stof van het gevoerde ruwvoer zelf telen. Figuur 2 laat zien dat alle Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld over 2015-2017 aan deze voorwaarde voldoen. De bedrijven 5 en 15 produceren net wat meer dan de helft van hun ruwvoer zelf, terwijl 5 bedrijven, inclusief KTC de Marke, gemiddeld zelfvoorzienend zijn voor ruwvoer (gras, graskuil en maïs).

Figuur 2: Percentage zelf geteelde droge stof uit ruwvoer van totaal gevoerd ruwvoer (gras, graskuil en maïs) op Koeien & Kansen-bedrijven. Gemiddelde over 2015, 2016 en 2017.