Nieuws

Checklist bodemkwaliteit gepresenteerd op veenweiden vakdag

Gepubliceerd op
10 juli 2014

Het praktijknetwerk 'Goed bodembeheer op veen boert beter' heeft een checklist gemaakt om de bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen voor verbetering van bodemkwaliteit op veengrond te benoemen. Deze checklist is opgenomen in de brochure Maatregelen voor duurzaam bodembeheer op veen (op pagina 18) en is gepresenteerd op de veenweide vakdag op VIC Zegveld.

Veehouders in het veenweidegebied hadden het gevoel, dat er ten opzichte van zand en klei, te weinig aandacht in het onderzoek is voor de bodemkwaliteit op veen. De aanleiding van dit netwerk was om de kennis over bodemkwaliteit in het algemeen en specifiek over veenbodems te ontsluiten. Veehouders wilden in het netwerk meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en –beheer op grasproductie. Doel van de deelnemers was een checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen, en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit verder te verbeteren. In dit zoekproces is gewerkt vanuit de 6 elementen die bodemkwaliteit bepalen, en niet los van elkaar kunnen worden gezien: organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling. Deze 6 elementen vormen ook de rode draad in de brochure en de checklist.

Download de brochure