Nieuws

Ammoniakreductie via voeren op norm

Gepubliceerd op
15 januari 2014

Binnen het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel zijn drie nieuwe DLV-studiegroepen in Hardenberg, Mastenbroek en Wierden gestart om een inhoudelijke verdiepingsslag te maken op het verminderen van ammoniakemissie op het eigen bedrijf.

In de eerste bijeenkomst heeft pilotadviseur Gerrit Bossink van Proeftuin Natura 2000 Overijssel in alle drie groepen toegelicht welke winst via voeding te behalen valt.

De eerste bijeenkomsten van de drie studiegroepen stond in het teken van ammoniakreductie via voeding. In deze bijeenkomst zijn de rantsoenen van melkvee, jongvee en droge koeien uitgediept.

“Eerste stap om winst te behalen in deze groepen is om de ondernemers de dieren op de norm te laten voeren”, zegt DLV adviseur Tom Baak. “Daarnaast is in onze studiegroep stilgestaan bij het verlagen van het ruweiwit gehalte in het rantsoen naar 15 procent. De studiegroep deelnemers hebben onderling veel ervaringen uitgewisseld hoe je het aanbod aan eiwit in het rantsoen kunt verlagen om ammoniakemissie te reduceren. Meer snijmaïs in het rantsoen en andere krachtvoerbrok kwamen als meest perspectiefvolle naar voren”, aldus studiegroepbegeleider Marc Strikkeling.

Verhouding eiwit en energie

Aanvullend op zijn collega vult Niek Groot Wassink zijn ervaringen uit zijn studiegroep aan: “Bij ons in de groep hebben wij ook lang stilgestaan bij de verhouding eiwit en energie in het rantsoen. Dit ligt in het verlengde van wat binnen de andere studiegroep is besproken, namelijk dat naast het beperken van ruweiwit ook winst valt te behalen door een optimaal rantsoen samen te stellen.  Bijvoorbeeld door het in balans houden van de snelle en langzame fracties van pensbeschikbaar eiwit en energie.”.

In alle drie de studiegroepen heeft Gerrit Bossink verschillende reductiemaatregelen behandeld, die ondernemers kunnen toepassen op het eigen bedrijf. In de volgende twee bijeenkomsten gaan de studiegroepen dieper in op weidegang, bemesting en de Proeftuin-BEA.