Nieuws

Biologisch melkveebedrijf stelt balans op en maakt keuzes

Gepubliceerd op
26 juli 2018

Het is begin juli en op het bedrijf van maatschap Sikkenga Bleker wordt de balans opgemaakt over het eerste helft van 2018. Hieruit blijkt dat aanhoudende droogte ook in het hoge noorden zijn sporen nalaat, terwijl de eerste grasopbrengsten dit jaar super waren voor deze biologische melkveehouders. Nu is het tijd om keuzes te maken voor de invulling van de tweede helft van het jaar.

Voeding en productie

Het is droog en het vochttekort is de laatste weken behoorlijk opgelopen. Op de warme dagen komen de melkkoeien eerder terug naar de stal. Sikkenga probeert het gras aanbod te sturen door de hoeveelheid gras dat ze op stal bijvoeren via stalvoeren te halveren. Om dat deel te compenseren voeren ze nog een aantal gewikkelde balen bij. De melkproductie schommelt het hele voorjaar en zomer tussen de 26 en 28 kilogram per koe. In de biologische bedrijfsvoering is voldoende eiwit aanbod in het voerrantsoen altijd een uitdaging. In veel gevallen is het vaak te krap. Het ureum in de melk duikt dan ook geregeld onder de 10 op dit bedrijf op dit moment. Al het jongvee loopt buiten en dat heeft het prima. Die dieren zijn rustig en tevreden met dit weer, ondanks de hoge temperatuur en het lage grasaanbod.

De grasopbrengst is tot nu toe super

De droge stofopbrengst van de eerste snede varieerde behoorlijk, van 2000 tot 4200 kilogram droge stof per hectare. De vroeg bemeste percelen vielen daarbij wat tegen. Daarentegen hadden de percelen met rode klaver de hoogste opbrengsten. De 2e snede zat gemiddeld rond de 2000 kilogram droge stof per hectare. Allemaal gras wat in de bloei geschoten was. Lekker en gezond voer, maar wel lastig om dit gewas niet te droog in te kuilen. De loonwerker van Sikkenga heeft een NIR-sensor op de hakselaar. De uitkomsten zijn interessant. Zo had de eerste snede een suikergehalte tussen de 17 en 22%. Het eiwit lag tussen de 12 en 15%. Verder viel het op dat het droge stofgehalte in een tijdsbestek van 4 uur tijdens het hakselen van 35 naar 48 procent steeg. Ondertussen heeft het bedrijf twee grote sleufsilo's vol met ruwvoer geoogst. Genoeg om de winter door te komen voor de melkkoeien. Daarnaast heeft hij nog een mooie partij gewikkelde pakken kunnen oogsten.  

Aandachtspunten binnen het bedrijf

Het viel dit voorjaar op dat de klaver slecht de winter was uitgekomen. Gedurende de zomer doet de witte klaver het nu wel goed. Verder wil de melkveehouder de tussenkalftijd wat laten oplopen. Per koe beslist Sikkenga het tijdstip van insemineren. Over het algemeen worden persistente koeien later geïnsemineerd. Het droogzetten van koeien is op dit moment een uitdaging. Het celgetal loopt namelijk per week wat op. Dit is een belangrijk aandachtspunt de komende tijd.