Nieuws

+ 500 kg droge stof met klaver

Gepubliceerd op
8 juli 2014

Momenteel wordt binnen het praktijknetwerk Klaver 4 gekeken naar de mogelijkheden van vlinderbloemigen en het praktijknetwerk Kringloop Academie Flevoland stimuleert de toepassing van de kringloopwijzer. VVB-Flevoland ondersteunt de praktijknetwerken, waarin specifieke Flevolandse onderwerpen extra aandacht krijgen. Een coproductie van beide netwerken leverde de volgende informatie op.

Het Flevolands verdienmodel van intensief grondgebruik in wisselbouw met de akkerbouw in de regio is lastig te combineren met de scherpe huidige gebruiksnormen. Te lage fosfaatgebruiksnormen kunnen nu ten dele door deelname aan de fosfaatevenwichtsbemestingspilot worden gecorrigeerd, maar voor de stikstof is deze mogelijkheid er nog niet. De toepassing van vlinderbloemigen, als stikstof leverancier is dan een optie. Binnen het netwerk Klaver 4 worden meerdere vlinderbloemige teelten op perceelsniveau gevolgd, door de opbrengsten te wegen.

Teelt van vlinderbloemigen

De effecten van de teelt van vlinderbloemigen op bedrijfsniveau is met de analyse van 40 kringloopwijzers uit het netwerk Kringloop Academie Flevoland van 2013 in beeld gebracht. CAH-Vilentum student Theo van den Berg heeft dit uitgevoerd. In zijn afstudeeropdracht heeft hij gekeken naar de effecten van de inzet van vlinderbloemigen op de economie, milieu en bodemconditie. Uit de analyse van de kringloopwijzers bleek dat een kwart van de bedrijven klaver toepassen. Gemiddeld werd door de klaver 40 kg N / ha aan stikstof geleverd. Dit resulteerde in een gras/klaver-opbrengst van 13.029 kg droge stof / ha. In vergelijking met puur gras lag de opbrengst 500 kg hoger. In 2013 was de berekende grasopbrengst in de kringloopwijzer namelijk 12.507 kg ds / ha op de melkveebedrijven zonder klaver. De VEM en ruw eiwit (RE) waardes, waren nauwelijks verschillend.

Niet alle extra stikstof die via de klaver wordt aangeleverd, wordt omgezet naar voerproductie. Met de 500 kg hogere drogestof opbrengst met een RE van 160 wordt 20 kg N extra geoogst. In combinatie met de maisteelt is daardoor de N-benutting van de bodem op de gras/klaver bedrijven een fractie lager (zie tabel).

Gras Gras/Klaver
Gewasopbrengst/ha
Droge stof 12.507 13.029
kVEM 11.624 12.114
Stikstof 314 335
Fosfaat 98 106
VEM (g/kg ds) 931 930
RE (g/kg ds) 158 161
P (g/kg ds) 3,43 3,56
N-benutting bodem 69% 68%