Perceelsverdeler

De tool Perceelsverdeler kan perceelsgericht een advies geven voor de bemesting van N, P en K. Dit hulpmiddel, dat ontwikkeld is vanuit het project Koeien & Kansen, kan helpen bij het verder optimaliseren van de bemesting.

Voorbeeld overzicht uitdraai PerceelsVerdeler
Voorbeeld overzicht uitdraai PerceelsVerdeler

Lees de toelichting onder de informatiebuttons goed voordat u aan de slag gaat met de PerceelsVerdeler, die hieronder te downloaden is.

PerceelsVerdeler