Fosfaat bij de wortel van de jonge plant

Rijenbemesting: met kunstmest maar ook met dierlijke mest

  • Kunstmest zult u waarschijnlijk wel in de rij toedienen.
  • Maar voer rijenbemesting ook met drijfmest uit! Dit is effectief, ook voor de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat.
Slide69_picture-a0596afe.jpg