Bestrijden van problemen

Keuze middel

  • Wissel middelen zoveel mogelijk af in overleg met uw loonwerker.
  • Raadpleeg de tabel in het Handboek Snijmais, over de gevoeligheid van onkruiden voor middelen of vraag een gedetailleerd spuitadvies aan op www.mlhd.nl
  • U kunt er zien: een aantal middelen is effectief voor bestrijding van breedbladige onkruiden, maar niet van ‘grasachtigen’.

Tweede bespuiting

  • Afhankelijk van de stand van de maïs kunt u een tweede bespuiting uitvoeren.
  • Pas op voor schade aan de maïs en de paraplu werking in de maïs.