Kali tekort

  • Kali uit mest niet altijd meer voldoende
    Op intensieve bedrijven wordt vaak aangenomen dat geen kali bijgestrooid hoeft te worden omdat er voldoende met drijfmest meekomt. Dat is niet altijd terecht. Meer over kali bijstrooien.
  • Rekening houden met K getal bodem
    De geadviseerde Kali gift hangt af van het K-getal in de bodem en het gewas. Het bemestingsadvies geeft meer informatie.
  • Overweeg gebruik Mineralenconcentraat
  • Laat drijfmest analyseren en controleer het kali gehalte