Natte plekken

 • Perceel ligt hol
  Eerst ontwateren, dan lostrekken en vlakleggen. De kans is groot dat dit probleem steeds erger wordt als u niet ingrijpt.
 • Bodem neemt weinig water op
  Een laag organische stofgehalte kan de oorzaak zijn. Lees over oplossingen.
 • Water zakt niet weg in de bodem
  Zoek de oorzaak:
 • Leemlaag of ijzeroer in de ondergrond
 • Verdichting door ploegzool of berijding