Bij afrijping

Niets doen
Meer vocht rendeert niet voor opbrengst of kwaliteit in deze fase.

Tijdig oogsten
Alert zijn op het juiste oogstmoment is wel raadzaam.
Afrijping kan heel hard gaan tijdens droogte. Raadpleeg de Oogstwijzer Snijmaïs voor meer aanwijzingen over bepaling van het juiste oogstmoment.

Droogte bij afrijping