Johan en Carla Dekker in Zeewolde:

“Staar je niet blind op bedreigingen maar ga actief op zoek naar je kansen”

''Ik denk dat we op het gebied van mineralenefficiëntie hier in de polder meer mogelijkheden hebben dan we zelf voor mogelijk houden'', meent Johan Dekker. Hij en zijn vrouw Carla Dekker melken in 2016 190 koeien op 45 hectare vruchtbare kleigrond in Zeewolde. Dit komt neer op een intensiteit van 30.000 kg melk per hectare. In 2010 bouwden zij een stal voor 250 melkkoeien. Na de quotering willen zij stapsgewijs verder groeien. Maar de AMvB grondgebonden groei gaat vanaf januari 2016 bepalen hoeveel extra grond voor de groei noodzakelijk is. Daarnaast is op 2 juli duidelijk geworden dat ook fosfaatrechten moeten worden gekocht voor de extra fosfaatproductie ten opzichte van deze peildatum.

Grasland vernieuwen

Dekker heeft, net als veel polderboeren, de gewoonte om percelen elke paar jaar te vernieuwen. Dat gebeurt in combinatie met landverhuur voor tulpenteelt. Tulpen combineren goed met inzaai van gras na de oogst. Uit mineralenoogpunt is deze regelmatige graslandvernieuwing niet ideaal. "Je moet in het najaar of de winter ploegen, waardoor je mineralen verliest.

Dekker streeft naar een evenwichtsbemesting. Dit moet leiden tot minder kosten en een betere bodemvruchtbaarheid. Daarnaast scheidt hij de mest in een dunne en dikke fractie. 'Met mestscheiding kan ik mijn bemesting verder optimaliseren. De dikke fractie met meer organische stof gaat naar de maïs ende snelwerkende stikstof uit de dunne fractie gaat naar het grasland'', licht Dekker toe.

Gezonde koeien fokken in diervriendelijke stal

Fokkerij heeft de laatste jaren weer meer aandacht gekregen. “We maken nu gebruik van het tripple A-paringsysteem. We merkten dat de koeien te smal en kwetsbaar werden. Nu met het aAa-systeem hopen we sterkere en gezondere koeien te fokken.” Naast aandacht voor duurzaamheid in de fokkerij heeft dierenwelzijn veel aandacht bij het ontwerpen van de nieuwe stal die in 2010 is opgeleverd. In deze nieuwe stal is uitbreiding naar 250 mogelijk. Met 190 melkkoeien op de peildatum en een stalcapaciteit voor 250 stuks komt Dekker voor 70 melkkoeien fosfaat tekort bij een ongewijzigd management.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwroorden: serrestal, landruil, hoge BEP, intensief, windmolen, erfopvang water