In de natuurgraslanden zorgt St. Jacobskruid soms voor problemen.

Jos en Margret de Kleijne in Landhorst:

“Boer blijven betekent in elke nieuwe ontwikkeling een uitdaging zoeken”

In het oosten van Brabant, aan de rand van De Peel en tegen de Staatsbossen ligt het bedrijf van Jos en Margret de Kleijne.
Samen runnen ze hier, met hun 5 kinderen, een melkveebedrijf op jonge, droogtegevoelige ontginningsgrond.

Extensieve bedrijfsvoering

Zo’n 10 jaar geleden vonden Jos en Margret dat het anders moest met hun bedrijf. De Staatsbossen vormde een grote bedreiging voor de toekomst van hun melkveehouderij. Inmiddels hebben ze deze bedreiging om weten te zetten naar een kans en is hun bedrijf geëxtensiveerd van 28 naar 48 ha.

Door deelname aan het project Koeien & Kansen en het toepassen van de vier P’s is hun bedrijf meer in balans gekomen en is hun doel bereikt. Namelijk met een eenvoudige manier van werken een gezonde en duurzame melkveehouderij runnen die maatschappelijk geaccepteerd wordt en economisch verantwoord is.

Hun ervaring is als je veel plezier beleeft aan je werk en je hebt oog voor people en planet dan volgt de profit.

Bezoekers worden ontvangen in een lokaal met uitzicht op de ligboxen.
Bezoekers worden ontvangen in een lokaal met uitzicht op de ligboxen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: weidegang, AMS, beregening, natuurbeheer, slootbeheer, waterschapsbestuurder