Familie van de Heijning (7)

"Water is een belangrijk aandachtspunt op ons bedrijf"

Sinds vijf jaarwoont de familie van de Heijning pas in het Zeeuwse Hulst. Daar hebben zij eenmelkveebedrijf met 140 koeien op een 35 hectare lichte kleigrond. Dejongveeopfok wordt volledig uitbesteed bij de buurman. Wim heeft een VOF metzijn vrouw Mieke en zoon Wim (jr) en vriendin Natascha. Door natuurontwikkelingin het Brabantse Vessem was er geen toekomst meer voor het boerenbedrijf daar.Vandaar de verhuizing naar het uiterste puntje van Nederland Zweeuws Vlaanderen. 'Door de ligging van ons bedrijf we meer België gericht dan op Nederland'.

Serrestal zonder voergangen met voergoot

Hier zijn de koeien gehuisvest ineen bijzondere 0-6-0 ‘Serrestal’ zonder voergangen, maar met een eigenontwikkeld concept de zogenaamde ‘voergoot’. De stal wordt gestrooid metgemalen stro, dat ze zelf malen. En vervolgens ingebracht via een vijzel diehet strooisel om de drie boxen laat vallen. De koeien worden gemolken door tweeMerlin melkrobots van Fullwood. In de zomer gaan de koeien dag en nacht naarbuiten en worden ze bijgevoerd met een rantsoen, bestaande uit 50 procent gras– 50 procent maïs. In de winterperiode liggen het percentage op 40 – 60 procent.Ze voeren dus voer aan, namelijk 20 hectare maïs en 20 hectare biologischeklaver.

Actief ondernemen door uitwisselen van kennis

Op dit momentneemt de ondernemer actief deel aan een drietal studiegroepen, namelijk deFarmwalk, Autograssmilk en de KringloopWijzer. Deelname aan deze studiegroepenlevert veel informatie op, die goed te combineren zijn met de activiteiten binnen het projectKoeien & Kansen. Hierbij willen ze graag de nadruk leggen op thema water.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: serrestal, voergoot, beregenen, windmolen, maaisel composteren