In 2011 heeft Guido een nieuwe ligboxenstal in gebruik genomen

Guido en  Fabienne van Hoven in Eckelrade:

‘Zo efficiënt mogelijk melk produceren’

Sinds 2007 woont de familie Hoven in Eckelrade, vlakbij Margraten, op een modern melkveebedrijf. In 2006 kochten zij dit ruilverkavelingsbedrijf van DLG. Op hun oude locatie, drie kilometer verderop gelegen, zagen zij onvoldoende mogelijkheden om hun bedrijf te verder te ontwikkelen tot een modern grootschalig melkveebedrijf. In 2016 worden er met vier melkrobots 250 melkkoeien gemolken en ongeveer 200 stuks jongvee gehouden. Deze Koeien & Kansen-deelnemers Guido en Fabienne van Hoven zijn steeds opzoek naar nieuwe technieken en ontwikkelen om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Hierbij houden ze bewust rekening met hun omgeving.

Groeisprong vraagt om ander management

Binnen tien jaar heeft dit bedrijf een geweldige groeisprong gemaakt. Met vier melkrobots in twee ligboxenstallen worden de 250 melkkoeien gemolken. Het management van een bedrijf met drie keer zoveel koeien een andere aanpak. Door deelname aan het project Koeien & Kansen hielden we samen met onze adviseur de vinger aan de pols. Door regelmatig te sparren en de doelen scherp te stellen en deze onderbouwen met cijfers hielden zij grip op hun veranderende bedrijfsvoering, zowel in de stal als op het land. De koeien zijn verdeeld over twee ligboxenstallen. In de nieuw gebouwde stal in 2007 is vrij-koeverkeer en in de ‘oude’ verbouwde ligboxenstal wordt gebruikt gemaakt van het feed-first systeem. De dieren zijn verdeeld in productiegroepen. Zo hebben ze een aparte groep voor vers afgekalfde koeien en vaarzen. In zo’n grote koppel van 250 stuks hebben deze dieren het zwaar. Van Hoven gunt deze koeien een rustige overgang van droogstand naar lactatie. De vers afgekalfde dieren komen in een aparte kleine groep met maximaal dertig stuks. Dit levert minder problemen op en een goede start. ’Gezonde koeien zijn efficiënte koeien’, stelt Van Hoven dan ook. Hij maakt  sinds een aantal jaren gebruik van de “Herd Navigator’’. Dit is een handig hulpmiddel dat de melk onderzoekt van de koe en bepaalt hiermee de vruchtbaarheid en uiergezondheid van de dieren

Kwaliteit en productie handhaven

Ondanks de forse verhoging van de intensiteit hebben de ondernemers nog steeds hetzelfde doel voor ogen, namelijk zoveel mogelijk voer van het eigen land halen. Ze streven er naar om zoveel mogelijk in een gesloten kring te produceren. Het bedrijf is gelegen op löss en bestaat uit ruim 82 hectare grasland en 14 hectare maïs. Door de gebruiksnormen voor grasland op droge zandgronden/löss is de opbrengst en kwaliteit van het gras de laatste jaren flink achteruitgegaan. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor deze ondernemers. Zij blijven werken aan hogere gewasopbrengsten binnen de huidige milieudoelstellingen, waarbij ze de kostprijs niet uit het oog verliezen. Een van speerpunten van dit bedrijf is het flexibeler inzetten van krachtvoer. In 2016 hebben zij hun voersilo’s uitgebreid om meer verschillende grondstoffen op te kunnen slaan en voeren.

Trefwoorden: deelweiden, AMS, lossgrond, wateropvang erf