Een goede start van gras als volggewas

Gras nazaai tot half september

  • Als de maïs begin september geoogst is, kan Engels raaigras als nagewas nog gezaaid worden (gaat meestal goed).
  • Wordt de maïs later geoogst dan is een vanggewas aan te bevelen omdat het agressiever groeit dan Engels raaigras. Engels raaigras geeft een te grote kans op uitwinteren. Zaai het gras dan in het volgende voorjaar in. Ook vanggewassen zijn niet allemaal geschikt voor late inzaai. Lees meer over: kenmerken van vanggewassen

Graan als laatste bouwlandgewas

  • Graan wordt al in juni/juli geoogst. Dat biedt meer zekerheid op een goed ontwikkeling van gras. Voorjaars inzaai van gras is dan niet nodig. Het voordeel is een lagere onkruiddruk in de nieuwe graszode.