Activiteit

14 mrt | Demo Innovaties in graslandbemesting | Holten (Ov)

Kom dit vroege voorjaar naar een van de vier demo’s graslandbemesting nieuwe stijl van Bemest op z’n Best in samenwerking met Netwerk Praktijkbedrijven (NPB), Koeien & Kansen (K&K) en Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost). En laat je verrassen door innovatieve bemestingsmachines en slimme tips voor een beter resultaat!

Organisator Bemest op z'n Best, Koeien & Kansen
Datum

do 14 maart 2024 12:30 tot 16:30

Locatie Melkveebedrijf Stevens, Sangeldijk 10, 7451 MG, Holten (Ov)

We zijn te gast bij…

Aan kennis geen gebrek op het melkveebedrijf van Geert Stevens in Holten (Overijssel). Naast deelnemer aan Koeien & Kansen is Geert tevens onderzoeksbedrijf voor Netwerk Praktijkbedrijven én Bemest op z’n Best. Hij houdt 105 melkkoeien met weidegang op ruim 42 ha zandgrond met een meetmelkproductie van 19.000 kg per ha. De koeien lopen 218 dagen per jaar, 8,7 uur per dag, buiten in de wei.

Emissiearme graslandbemesting

Op deze demomiddag laat Bemest op z’n Best zien hoe je met de huidige bemestingstechnieken de ammoniakemissie tijdens bemesting naar beneden brengt. Tevens nemen we je mee in de toekomst. We tonen drie innovaties in ontwikkeling in emissiearme bemestingstechniek:

 • Slootsmid Mesttechniek demonstreert een machine die de mest na toediening afdekt.
 • Toediening van door N2 Applied bewerkte mest die minder ammoniakemissie geeft.
 • Zode-injecteur die de mest direct onder de graszode aanbrengt.

 

Programma donderdag 14 maart 2024

 • 12.30 uur: ontvangst met lunch en broodje bal
 • 13.00 uur: welkom en start programma

  • Beter bemesten, minder ammoniakemissie – door Bemest op z’n Best
  • Inleiding Koeien en Kansen – door Koeien & Kansen
  • Uitleg demo
 • 13.30 uur: naar buiten

  • Demo resultaat eerdere bemesting
  • Live demo mesttoediening
 • 16.00 uur: afsluiting met drankje

Over Bemest op z’n Best

Het meerjarige programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. Dit doen wij met een focus op innovaties bij de toediening van mest op het land. Daar valt nog veel winst te behalen. Dat noemen we ‘Bemest op z’n Best’. Doe je mee?

Over Koeien & Kansen

In het project Koeien & Kansen zoekt een groep van zestien enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij. Deze bedrijven implementeren verwachte milieuwetgeving op hun bedrijf en brengen de milieukundige, technische en economische gevolgen hiervan op bedrijfsniveau in beeld.

Aanmelden

Meld je aan voor deze demo via onderstaand formulier of kijk hier voor de overige demo-data. Deelname is kosteloos.

project.general_error_message
Naam
Terug naar bovenTerug naar boven BOB-KK.jpg

www.bemestopznbest.nl www.koeienenkansen.nl