Nieuws

Themamiddag: Bemestingsadviezen en Bodemkwaliteit op Gras- en Maisland

Gepubliceerd op
17 december 2015

Op dinsdag 12 januari organiseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) een themamiddag over bemestingsadviezen en bodemkwaliteit. De meeste bemestingsadviezen op grasland en maisland in de Adviesbasis zijn vastgesteld op basis van Goede Landbouw Praktijk en een gemiddelde bodemkwaliteit. Maar we weten dat verschillen in bodemkwaliteit behoorlijk effecten kunnen hebben.

FIGUUR-uitnodigingthemadag0CBGV2016-WEB.jpg

De volgende zes elementen van bodemkwaliteit hebben invloed op de bemestingsadviezen: bodemstructuur, waterhuishouding, beworteling, organische stof, bodemleven en bodemchemie. Op deze themamiddag geven we aan hoe deze elementen invloed hebben op de adviezen, benoemen we wat wel of niet beschikbaar is aan concrete kennis en geven we aan wat morgen kan worden toegepast in de praktische bemesting.

Themamiddag 12 januari

De themamiddag vindt plaats op dinsdag 12 januari 2016 van 13.30 tot 16.30 uur in de Schakel in Nijkerk. Er zijn verschillende inleiders aanwezig. Ook een aantal loonwerkers zal samen met Cumela hun doorvertaling naar de bodem en het bemestingsadvies in de praktijk geven. 

Meer informatie

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze interessante themamiddag van het CBGV, stuur een mail naar livestockresearchsecrdiervoeding@wur.nl.