Nieuws

Nieuw natriumbemestingsadvies voor smakelijk najaarsgras

Gepubliceerd op
16 augustus 2012

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft een nieuw natriumadvies voor grasland opgesteld. Het advies is nu niet meer alleen gebaseerd op natrium in de bodem, maar ook op de hoeveelheid kalium en magnesium en op de kaliumbemesting. Kalium en magnesium werken immers de natriumopname tegen.

Het nieuwe advies beslaat ook het najaar. Natriumbemesting in het najaar heeft namelijk een positieve invloed op de smakelijkheid van het gras voor rundvee, juist in een periode dat de smakelijkheid vaak terugloopt.

Het nieuwe advies is nauwkeuriger dan het oude advies. Dat komt omdat het nieuwe advies nu, naast natrium, ook rekening houdt met de bodemparameters (gemeten in calciumchloride) voor K en Mg en met de kalibemesting in kunstmest en organische mest. In de adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen zijn nieuwe tabellen opgenomen voor zand/löss, klei en veengrond.
Het nieuwe advies is opgesteld op basis van onderzoek van NMI (Bussink et al in 2009) in opdracht van Productschap Zuivel.
De methode om kalium en magnesium in calciumchloride te bepalen wordt momenteel nog niet in alle onderzoeklaboratoria toegepast. Vandaar dat ook het oude advies (2002) voorlopig nog blijft bestaan.

Het natriumadvies voor grasland is niet gericht op verhoging van de opbrengst, maar uitsluitend op de gezondheidstoestand van het rundvee en de smakelijkheid van het gras. Bij beweiding en/of een rantsoen met veel graskuil is het gewenst om via bemesting het natriumgehalte van het gras op peil te houden. Dit is gunstig voor de voeropname. Bovendien worden percelen beter afgeweid. Bij een rantsoen met veel snijmaïs is natriumaanvulling nodig via het voerspoor.