Nieuws

Let op laatste bemesting

Gepubliceerd op
24 augustus 2021

Het bemestingsseizoen is bijna afgelopen. Juist dit jaar is het vanwege het groeizame en nattere weer extra van belang om te letten op een goede kalium- en natriumvoorziening van het grasland. CBGV geeft enkele tips hoe daar op in te spelen met de laatste bemestingen.

Het is een nat en groeizaam seizoen geweest. Dat betekent ook een hoge onttrekking van nutriënten als stikstof kali en natrium. Bovendien kan bij veel regen een deel zijn uitgespoeld naar diepere lagen. In Noord-Nederland worden dan ook lage gehalten in gras gemeld. Indien u nog dierlijke mest geeft voor 31 augustus, doe dat dan bij voorkeur op percelen die vaak gemaaid zijn. Het advies voor de eerste maaisnede bedroeg 80 kg of meer K2O per ha. Krijgen deze percelen geen dierlijke mest dan is het advies 50-70 kg K2O per ha via kunstmest.

Kaliumbemesting

Een goede kalivoorziening bevordert de stikstofbenutting en draagt ook bij aan de winterhardheid van het grasland. Hebben alle percelen een goede kalivoorziening, focus dan met uw mestgift op percelen met de laagste fosfaattoestand. Beperk de mestgift tot maximaal 15 m3 bij zodebemesting en ongeveer 10 m3 per ha bij sleepvoeten (verdund 15 m3). Dit komt de nutriëntwerking ten goede en ook de smakelijkheid van gras bij beweiding. Kleinere giften dierlijke mest voorkomen een grote nalevering van N in het latere najaar.

Natriumbemesting

Natrium beïnvloed de smakelijkheid van weidegras positief. Indien er in aanvulling op de dierlijke mest geen natriumbemesting is gegeven kunt u maximaal 50 kg Na2O per ha geven via landbouwzout op percelen die zeker nog beweid zullen worden. Met deze natte zomer en het winterhalfjaar nog voor de boeg is te verwachten dat volgend voorjaar de natriumgehalten erg laag zullen zijn. De adviesbasis geeft u een voorjaarsadvies dat ook rekening houdt met de mestgift en grondsoort.

Stikstof via kunstmest

Kunstmestbemesting is mogelijk tot 15 september. Voor die percelen die geen mest krijgen is een kleine gift aan te raden. Zeker voor de regio’s in de zandgebieden die zeer veel neerslag hebben gehad de afgelopen maanden. Een gift van 50-75 kg KAS is vaak al voldoende. Een kleine gift zorgt vaak voor wat smakelijker gras.

Tot slot

Aan te raden is om deze winter van een aantal graslandpercelen een grondmonster te nemen. Juist om de ontwikkeling van de kali- en natriumtoestand goed te kunnen beoordelen en mee te nemen in de bemestingsplanning van volgend jaar.