Nieuws

Lage stikstofbemesting voor grasklaver en kruidenrijk grasland na eerste snede

Gepubliceerd op
8 mei 2023

De tweede snede komt eraan. Om een goed klaver- en kruidenaandeel te handhaven en optimaal de stikstofbinding uit de lucht te benutten moet na de eerste snede zo min mogelijk stikstof bemest worden. Dit is met name belangrijk in het vestigingsjaar na inzaai, de klaver en kruiden moeten zich nog ontwikkelen en ondervinden snel concurrentie van het gras. Dit kost mogelijk in de tweede snede wat opbrengst maar met een goede vestiging van klavers en kruiden maakt zich dit later in het seizoen weer goed.

In zowel mengsels voor grasklaver als kruidenrijk grasland zitten vlinderbloemigen die in symbiose met de rhizobiumbacterie stikstof uit de lucht kunnen binden. De stikstofvoorziening van zowel grasklaver als kruidenrijk grasland wordt dan ook voor een groot deel door deze stikstofbinding verzorgt. Voor een optimale binding van stikstof uit de lucht moet er logischerwijs voldoende klaver (liefst 30-40%) in het mengsel staan en niet te veel stikstof in de bodem beschikbaar zijn uit de stikstoflevering en bemesting. De samenwerking met de rhizobiumbacterie kost de klaver namelijk energie. Als er te veel stikstof in de bodem beschikbaar is bespaart de klaver op de samenwerking met de bacterie en wordt er geen stikstof uit de lucht gebonden.

Om voldoende klaver te hebben en niet te veel stikstof in de bodem beschikbaar te hebben moet na de eerste snede op grasklaver en kruidenrijk grasland zo min mogelijk stikstof bemest worden (zie adviesbasis CBGV; paragraaf 2.2.2 en daarin de tabel 2-34). Te veel stikstof bemesten kan het aandeel klaver en kruiden sterk doen afnemen door de concurrentie van het gras. Afhankelijk van de kali- en fosfaattoestand in de bodem moet de grasklaver en kruidenrijk grasland wel met kali en fosfaat worden bemest. Dit kan voor kali en fosfaat uit drijfmest, maar voor kali ook uit andere kalimeststoffen zoals K60, K40, patentkali of kalisulfaat. Indien dierlijke mest wordt toegediend voor de fosfaat en kalibemesting van het gewas doe dit zoveel mogelijk voor de eerste snede. Na de eerste snede wordt zo min mogelijk stikstof geadviseerd (“less is more”) en zeker niet uit kunstmest. Vanaf de tweede snede moet de stikstofvoorziening uit de klaver komen.