Nieuws

Gebruik van stikstofleverend vermogen maakt lagere bemesting mogelijk

Gepubliceerd op
31 mei 2012

Rekening houden met het onderscheid in stikstofleverend vermogen (NLV) van graslandpercelen kan veel stikstofvoordeel opleveren.

Het NLV van een perceel staat op bijna alle grondanalyse-uitslagen. Verschillende NLV’s vergen verschillende stikstof jaargiften. Hoe hoger het NLV, hoe minder stikstofaanvulling nodig is. Zie tabel 2.6 adviesbasis. De verschillen in gift kunnen wel oplopen tot ruim 100 kg zuivere stikstof voor dezelfde grasopbrengst en graskwaliteit. Meestal is het niet praktisch alle percelen apart te bemesten op basis van NLV. Maar een indeling op basis van een groep percelen met hoge NLV en groep lage NLV kan al veel voordeel opleveren. Daar kun je dan eenvoudig de juiste stikstofadviestabel bij vinden.

Door rekening te houden de verschillen in stikstofleverend vermogen tussen graslandpercelen wordt de toegediende stikstof beter benut. In de praktijk worden vaak alle graspercelen hetzelfde bemest en wordt enkel onderscheid gemaakt tussen maaien en weiden.

Veehouders die verder willen verfijnen in de bemesting kunnen dit onderscheid nog scherper maken door ook rekening te houden met de streefopbrengst waarvoor ze willen bemesten. De opbrengstklassen per 500 kg droge stof staan in de adviesbasis. Wanneer ze ook rekening willen houden met de drijfmest(na)werking, dan wordt dit handmatig lastig. Een management systeem kan dan uitkomst bieden. Uiteindelijk vertaalt een gerichte stikstofbemesting zich terug in hogere opbrengsten, een gelijkmatiger ruw-eiwitgehalte en een betere stikstofbenutting.