Nieuws

Geslaagde slotbijeenkomst Amazing Grazing

Gepubliceerd op
13 januari 2020

Tijdens de slotbijeenkomst van Amazing Grazing op 18 december vorig jaar keken we samen terug op de Amazing steps die zijn gemaakt. En vervolgens hebben we samen met buitengewoon hoogleraar grass-based dairy farming prof. Friedhelm Taube gekeken naar de toekomst van gras en beweiding.

De slotbijeenkomst startte met een overzicht van de Amazing steps die de afgelopen vier jaar zijn gemaakt binnen Amazing Grazing. In het project hebben we gewerkt aan het ontwikkelen van de best mogelijke kennis voor beweiden. Door die kennis te vertalen in systemen en tools is beweiding beter managebaar gemaakt en kan daarmee onderdeel worden van modern vakmanschap van de melkveehouder.

E-book BouwstenenBeweiding

Tussen 2016 en 2018 zijn veldproeven op de proefbedrijven Dairy Campus, KTC Zegveld en Vredepeel uitgevoerd. De resultaten zijn vertaald in zes kennisbouwstenen, grasopname, grasgroei, grasvoorraad, bijvoeding, bodem en koegedrag, die we in samenhang hebben bekeken. Die bouwstenen vormen de basis van het e-book Bouwstenen Beweiding waarin de resultaten van het onderzoek op toegankelijke wijze zijn beschreven. Het e-book bevat ook een Bronnenlijst met diverse wetenschappelijke publicaties die over de resultaten van Amazing Grazing zijn verschenen.

Pilots Grasgroei en Grasopname

In de laatste twee jaar van het onderzoek is de focus gelegd op twee pilots, 1. het voorspelbaar maken van de grasgroei en 2. het meetbaar maken van grasopname. Bij grasgroei wil je kunnen voorspellen hoeveel gras er staat en wat de kwaliteit van het gras is. Het blijkt dat het koppelen van data perspectief geeft op een betrouwbare groeivoorspelling. Welke data dat zijn, lees je in het hoofdstuk 'Grasopbrengst schatten’ onder de bouwsteen Grasvoorraad in het bouwstenenboek. Voor het meten van grasopname is de graastijd  een belangrijke bron van informatie, aangevuld met een aantal dierkenmerken. Lees hier meer over in het bouwstenenboek bij ‘Schatting dagelijkse grasopname in de wei’.

Blik op de toekomst

Na de Amazing steps gaf buitengewoon hoogleraar Grass-based dairy farming prof. Friedhelm Taube van Wageningen University & Research een vooruitblik op de toekomst van de melkveehouderij wereldwijd. Hij liet zien dat voor Noordwest-Europa er een goed perspectief ligt voor de melkveehouderij. Een andere grote melkproducent, Nieuw Zeeland, krijgt waarschijnlijk te maken met een stringenter milieubeleid, waardoor krimp van de veestapel onontkoombaar lijkt. In Australië is de kostprijs eigenlijk te hoog, met name door de prijs voor water. Andere takken van landbouw zoals wijn hebben veel hogere winstmarges, waardoor ze het dure water wel kunnen betalen. Ook in Noordwest-Europa zal volgens Taube wat moeten gebeuren. Hij pleit voor een ‘hybride model’ waarin we een hoog productieniveau en een hoog kwaliteitsniveau handhaven en tegelijkertijd de eco-efficiency verbeteren. Dit omvat volgens Taube een efficiënte inzet van meststoffen en water om zo de druk op de omgeving te verlagen en het verhogen van de biodiversiteit door meer kruidenrijk grasland in te zetten.

Meer informatie

De powerpointpresentatie van prof. Taube is op te vragen door een mail te sturen naar amazinggrazing@wur.nl.