Nieuws

Drone herkent weiderest

Gepubliceerd op
13 september 2019

Beweiden leidt vrijwel altijd tot bosvorming, restanten gras die koeien niet opvreten. Dronebeelden kunnen weideresten herkennen. Dat helpt om het werkelijke grasaanbod beter in te schatten, zo blijkt uit onderzoek van Amazing Grazing op Dairy Campus.

Weiderest is geen grasaanbod

Koeien mijden gras rondom mestflatten minimaal een maand lang. Indien je geen rekening houdt met de lagere grasopname rondom de bevuilde oppervlakte, overschat je het grasaanbod. Maar hoe kun je snel en eenvoudig de hoeveelheid weiderest schatten? Op Dairy Campus is een methode getest om met dronebeelden weideresten automatisch te herkennen. Dat gebeurt in twee stappen: ten eerste het schatten van de grashoogten en ten tweede, de relatief moeilijke stap, het selecteren van de weideresten.

Grashoogte met NDVI

De drone is uitgerust met een multispectrale camera die onder andere opnames maakt van rood en nabij-infrarood licht dat vanaf het grasgewas wordt weerkaatst. De verhouding tussen rode en nabij-rode weerkaatsing wordt gebruikt om de zogenaamde Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) te berekenen. De NDVI heeft een waarde tussen -1 en +1. Hoe hoger de NDVI, hoe groener het gewas, en dus ook hoe hoger het gras. De metingen op Dairy Campus bevestigen dat de NDVI een goede maat is voor de grashoogte. Wel is het onderlinge verband niet hetzelfde op de drie meetdata en in erg lang gras is de NDVI wat minder onderscheidend.

Weideresten

Na beweiding is de grashoogte op goed afgegraasde plekken tussen de bossen zo’n 4 tot 8 cm lager dan de grashoogte op de geweigerde plekken in en rondom de bossen. De oppervlakte met relatief lang gras, na beweiding, is dus een indicator voor bosvorming. Een grenswaarde helpt dan bij het herkennen van bossen. Naarmate de gemiddelde grashoogte van een beweid perceel hoger is, is ook de grenswaarde hoger. Vanwege het goede verband tussen grashoogte en NDVI, is er ook een grenswaarde voor de NDVI waarboven het gras aangemerkt kan worden als “bos”. Ook hiervoor geldt dat de grenswaarde toeneemt naarmate de gemiddelde NDVI van het beweide perceel hoger is.

Correctie op aanbod

De dronebeelden zijn dus bruikbaar om de oppervlakte met geweigerde weideresten te berekenen. Deze kun je voor de aankomende beweiding aftrekken van de aangeboden oppervlakte om het werkelijke grasaanbod correct in te schatten.

Gemiddelde NDVI perceel Grenswaarde NDVI voor detectie “bos” Gemiddelde grashoogte perceel Gemiddelde grashoogte perceel Grenswaarde grashoogte voor detectie “bos”
0.80 0.85 6.6 8.2
0.85 0.88 8.1 8.8
0.90 0.92 9.1 9.3
0.96 0.96 9.4 9.3

Grenswaarde voor herkenning van bossen. Naarmate het gras hoger is, ligt de grenswaarde steeds dichter bij de gemiddelde grashoogte. Dat betekent dat bossen in langer gras moeilijker te onderscheiden zijn.