Project

Systeembenadering bodem- en gewasschade engerlingen

Via een systeembenadering van de bodem en een goede bodembiodiversiteit op het bedrijf wordt onderzocht of het mogelijk is om preventief schade door engerlingen in zandgrasland te voorkomen.

Een engerling
Een engerling

In een praktijknetwerk en op een proefveld van Wageningen University & Research (onderdeel PPS Groen) zijn in 2017 diverse maatregelen uitgeprobeerd. Dit project is het vervolg van het praktijknetwerk van 25 agrarische ondernemers (20 melkveehouders) in 2018, die verschillende methoden en oplossingen gaan uitproberen. Het resulteert in een advies hoe schade door engerlingen voorkomen kan worden.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten