Nieuws

Zucht, uierkaart en zeugen

Gepubliceerd op
2 januari 2012

Na een zoektocht van bijna 2 jaar slaakte het netwerk Vitaal uier een diepe zucht. Het kwam tot de conclusie dat er bitter weinig expertise is op het gebied van zeugenuiers. Het netwerk ontstond doordat zich op sommige bedrijven veel beschadigingen aan spenen en/of uiers voor doen, zonder directe verklaring daarvoor.

Netwerkdeelnemers en dierenartsen zijn samen aan de slag gegaan. Er blijkt een veelheid aan factoren, die invloed (kunnen) hebben op het ontstane letsel.

In de zoektocht naar verklaringen voor betreffende beschadigingen is zowel nationaal als internationaal naar experts op dit gebied gezocht. Helaas hebben de deskundigen het netwerk niet verder kunnen helpen.

Bij het netwerk overheerst dan ook verbazing over de onderbelichting van kennis over het uier als vitaal onderdeel bij het groot brengen van biggen. Aan de hand van meer dan 1.500 foto’s met enige vorm van beschadiging aan uier en/of spenen is een indeling gemaakt van beschadigingen én de ernst van die beschadigingen. Doel is het samenstellen van een uierkaart om inzichtelijk te krijgen in welke mate het probleem op een bedrijf speelt.

De ervaring leert dat veel bedrijven zeggen dat het niet aan de orde is, totdat er aandacht aan wordt besteed en de betreffende zeugenhouder op de knieën gaat om het uier te bekijken. Men constateert dan meer trauma’s dan aanvankelijk gedacht. Dat dit ook zijn weerslag heeft op het grootbrengend vermogen, spreekt voor zich.

Het netwerk legt op dit moment de laatste hand aan de uierkaart, waarmee de mate van beschadiging op praktijkbedrijven kan worden geïnventariseerd. Deze kaart zal begin van 2012 gereed zijn. Bij de deelnemers aan het netwerk is de betreffende kaart dan ook in de praktijk getoetst. Wij houden u op de hoogte en adviseren u de kaart te gaan gebruiken op uw bedrijf.