Nieuws

Zoektocht naar betere kengetallen voor beoordelen rendement van investering

Gepubliceerd op
16 augustus 2012

Hoe kunnen we in de planfase meer aandacht krijgen voor het rendement van groeiplannen voor melkveebedrijven?

Dat was de vraag waar melkveehouders, adviseurs en docenten uit het agrarisch onderwijs zich in drie aparte workshops over bogen in het kader van het project Groeien in rendement'. De meningen tussen de drie groepen lopen wel iets uiteen, maar allen bevelen aan om meer aandacht te schenken aan de interne rentevoet en de terugverdientijd. Daarnaast is in de groepen ook ingegaan op welke kengetallen het meest nuttig zijn om de liquiditeitsontwikkeling goed weer te geven. De resultaten van het gehele onderzoek verschijnen in oktober 2012. Lees hier alvast een deel van de resultaten in een artikel uit het vakblad Veeteelt.