Nieuws

Zoeken naar kansen voor verbetering

Gepubliceerd op
23 juni 2014

Patrick en Emmy Hoefmans, in het Brabantse Alphen melken op dit moment 150 melkkoeien op drie melkrobots. Het bedrijf is de laatste jaren fors geïntensiveerd. Door het opfokken van het jongvee elders is er extra ruimte gekomen op dit Koeien & Kansen-bedrijf. “Uiteraard doen we met BEX – jongvee mee. Zo houden we toch een kleine 60 m³ meer mest op dit bedrijf”, aldus Hoefmans.

Op dit melkveebedrijf is fosfaatoverschot al een tijd  geen knelpunt meer. “Zeker door de nieuwe regelgeving, die er ervoor zorgt dat ik meer mest af moet zetten. Hiermee verdwijnt meer fosfaat van mijn bedrijf. Deze fosfaat mag ik niet meer aanvoeren met kunstmest’’, legt Hoefmans uit. Ook al geeft de KringloopWijzer aan dat de ondernemer meer fosfaat van zijn  grond onttrek dan dat hij er op brengt. Hoefmans is op zoek naar mogelijkheden op dit gat op te vullen. Hij noemt bijvoorbeeld mestscheiding als alternatief. De analyseresultaten van de mestscheiding moeten straks aangeven welke richting hij op moet gaan denken.

Klaver als alternatief

In het verleden heeft Patrick ervaring op gedaan met witte klaver. Waarschijnlijk pakt hij volgend jaar de draad met klaver weer op. Echter het gaat dan rode klaver worden. Dit past in het strakke bouwplan. De rode klaver stoelt niet uit en blijft dus niet altijd aanwezig in het perceel. De bespaarde kunstmest op de klaverpercelen wordt dan verdeeld over de andere percelen. Hierdoor hopen ze een hogere opbrengst te genereren. Mogelijk wordt er vier jaar grasklaver gezaaid en vervolgens twee jaar maïs. Ook met de maïss worden dan hogere opbrengsten gerealiseerd.

Aandacht voor vruchtbaarheid

Naast de bemesting spelen natuurlijk meerdere zaken. Dit is het laatste quotumjaar. "Willen we straks doorpakken in de productie dan moeten we nu focussen op productie. Om een slag in melkproductie te kunnen maken, is mijn aandacht gericht op een betere klauwgezondheid en op de vruchtbaarheid. De tussenkalftijd is momenteel op jaarbasis 429 dagen en het laatse kwartaal 418 dagen. Al met al  een aardig resultaat, maar het moet nog scherper. We richten onze focus op droogstand’’, analyseert Patrick.