Nieuws

Zelf aan de slag met de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
25 oktober 2013

Stap over van BEX op de KringloopWijzer. Stel ook uw eigen KringloopWijzer 2012 op. Veel melkveehouders doen mee met de BEX. Wist u dat het dan nog maar een uurtje kost om de KringloopWijzer compleet in te vullen voor uw bedrijf? Met een klein beetje extra tijd levert het u een schat aan extra informatie op.

In 2012 heeft 66 procent van de melkveehouders de BEX ingevuld, of laten invullen. Aanvullend op de BEX is nog maar een beperkt aantal gegevens nodig om de kringloop compleet te maken voor uw bedrijf met de KringloopWijzer. De meeste zijn eenvoudig uit het bemestingsplan en managementsysteem van uw bedrijf te halen. De KringloopWijzer invullijst is een hulpmiddel om de benodigde gegevens op te zoeken.

Nieuwe kengetallen

In de KringloopWijzer staat ook een aantal nieuwe kengetallen die u kunnen helpen uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Voor uw collega’s die hem al hebben ingevuld waren vooral de kengetallen over de ruwvoeropbrengst een stimulans om aan de slag te gaan met de KringloopWijzer. Hier lijkt nog wel wat te winnen op een aantal bedrijven, want de variatie is groot (zie ook de figuur met resultaten van 100 KringloopWijzers door PPP-Agro Advies).

kg drogestofopbrengst per ha grasland.jpg

Tussen de hoogste en laagste grasland opbrengst zit 6 ton droge stof! Als u weet waar u zelf staat kunt u gericht actie ondernemen (of met een goed gevoel uw prestaties vasthouden).

Op www.mijnkringloopwijzer.nl vindt u meer informatie over de KringloopWijzer, en ook een link om het programma te downloaden.