Nieuws

Winterervaringen vrijloopstal

Gepubliceerd op
15 april 2013

De deelnemers van het praktijknetwerk Gebruikers vrijloopstallen hebben hun ervaringen van afgelopen winter geëvalueerd en omgezet in tips en een handige leaflet. Bij een vrijloopstal met een compostbedding is het belangrijk dat droge compost gebruikt wordt om zo ook de draagkracht te behouden. Bij een composteringsbodem moet de temperatuur op peil blijven.

De winterperiode is voor een vrijloopstal de moeilijkste periode. De mestbelasting van de koeien gaat door, terwijl er weinig vocht verdampt en de temperatuur daalt. Reden voor de deelnemers om hun ervaringen onderling uit te wisselen. We maken daarbij onderscheid tussen vrijloopstallen met een compostbedding en vrijloopstallen met een composteringsbedding.

De vrijloopstal met een compostbedding werkt volgens het principe dat alle vocht uit de mest wat niet verdampt, geabsorbeerd wordt door het bodemmateriaal. Afgelopen winter was het erg moeilijk om droge compost (> 70 % ds) te krijgen. Dit had weer als gevolg dat er veel compost aangevoerd moest worden wat ook de draagkracht niet ten goede kwam. Bij een slechte draagkracht wordt de gang van de koeien zwaarder en wordt het berijden van de bodem moeilijker.

De vrijloopstal met een composteringsbodem werkt volgens het principe dat vocht verdampt door de vrijkomende warmte bij het composteren van bijvoorbeeld houtsnippers. Vooral tijdens de vorstperiode was het moeilijk om de temperatuur in de bodem voldoende hoog te houden. Een lagere temperatuur betekent minder verdamping waardoor de bodem natter wordt. Als dit te lang duurt neemt ook de luchtigheid van de bodem af waardoor het composteringsproces stilvalt. Bij een enkele deelnemer heeft dit geresulteerd in het leegrijden van de stal en het opnieuw moeten beginnen.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Bram den Hollander