Nieuws

Welke grashoogtemeter past het beste?

Gepubliceerd op
29 mei 2013

In het netwerk Dynamisch Beweiden staat de FarmWalk en wekelijks meten en registreren van de grashoogte dit jaar centraal. Binnen Amazing Grazing is Management by measurement een van de vijf innovatietrajecten. Melkveehouders gaan aan de slag met het meten van grashoogten met (elektronische) grasmeters. De resultaten van de metingen worden in grafieken weergegeven en gebruikt om grasgroei te voorspellen. Ter voorbereiding werden instructiefilmpjes voor het gebruik van de meters gemaakt.

Bekijk deze vijf filmpjes:


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Meer informatie bij Bert Philipsen of Marcia Stienezen.

 

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.