Nieuws

Weiden en vers gras direct benutten

Gepubliceerd op
18 december 2014

John Owen uit Wales was gastspreker tijdens de inspirerende slotbijeenkomst van het praktijknetwerk Dynamisch weiden. Tijdens deze bijeenkomst kwam het standpunt 'dynamisch weiden; weer of geen weer', wederom naar voren. Zeker in tijden met een lagere melkprijs is vers gras het beste voedermiddel. De uitdaging ligt dus bij het verwaarden van vers gras tot melk.

John Owen is graslandexpert en bedrijfsleider van twee proefbedrijven in Wales. Vanuit zijn functie begeleidde hij een netwerk van twaalf melkveehouders die zochten naar de maximale verwaarding van gras. (Value Grass).

De grote overeenkomst tussen Value Grass en het netwerk Dynamisch Weiden is het zoeken naar een hoge melkproductie uit vers gras en het benutten van het gras. Het grote verschil met Nederland is dat zij kiezen voor een systeem met alleen vers gras en wij in Nederland kiezen voor een systeem van vers gras en bijvoeding van geconserveerd ruwvoer. 'Te duur', aldus Owen.

Rendement is bepaald

Maar wanneer is iets te duur? Dit hangt sterk af van de opbrengstprijs per kilogram melk en de daarmee gepaard gaande kosten. De productie moet afhangen van het rendement van een kilogram melk. Een lagere melkprijs vraagt lagere kosten. Bij een hoge melkprijs kunnen er meer kosten gemaakt worden voor melkproductie. Omdat de kostprijs van vers gras zo laag is (onder de 10 euro cent) en de voederwaarde bijna het dubbele, is gras het beste product om rechtstreeks te verwaarden.

Hogere benutting realiseren

Maar hoe kom je nu tot een hoge benutting? Als eerste door de omstandigheden te optimaliseren. Het grasland dient er optimaal bij te liggen. Het grasbestand en het behoud van de grasmat is dan ook erg belangrijk. Engels Raaigras is de belangrijkste grassoort binnen de melkveehouderij. Vernieuwen mag wel, maar is zeker niet zaligmakend. Het draait vooral om management en behoud van de bestaande grasmat. Zoek als veehouder dus naar omstandigheden waarin Engels Raaigras zich erg prettig voelt. En streef minimaal naar 50 procent. Engels Raaigras, maar liever 70 procent of meer. Een tweede factor die de kostprijs van vers gras flink beïnvloedt.

Meten en weten

Wil je het vers gras goed benutten en omzetten naar melk, dan komt dezelfde conclusie naar voren als uit het eigen netwerk Dynamisch Weiden. Namelijk; meten is weten. Ofwel doe met regelmaat, liefst elke week, een FarmWalk. Heb je de groei goed in beeld, dan kun je goed inspelen op de groei, het aanbod en dus de behoefte. Het verrijkt je inzicht en maakt het nemen van beslissingen veel eenvoudiger.

Laatste belangrijke punt is om bij slecht weer te zoeken naar mogelijkheden om je systeem te kunnen continueren. Dus probeer de schade aan de zode te beperken. Is er een mogelijkheid om de toegang en uitgang van perceel te scheiden, maak er dan gebruik van als de omstandigheden er om vragen.

Ook John Owen benadrukt: 'kies consequent voor een systeem en houd daar aan vast'. Binnen het systeem pas je je aan 'weer of geen weer', zo blijft beweiden mogelijk.