Nieuws

Vroeg beregenen voor hoge benutting

Gepubliceerd op
8 juni 2015

Het jaar 2015 is echt heel anders dan 2014. Op sommige plaatsen is het alweer zo droog dat er vochttekort optreedt. Koeien & Kansen veehouder Jos de Kleijne in het Brabantse Landhorst is alweer bezig met de tweede ronde beregening van de huiskavel.

De eerste snede gras is onlangs geoogst en de tweede snede groeit op dit moment. De eerste snede is voor 100 procent gemaaid, met een opbrengst tussen 2000 en 3000 kilogram droge stof. Een gemiddelde opbrengst, maar niet top. ‘De grootste oorzaak hiervan is waarschijnlijk de droogte, maar ook de koude nachten hebben hier debet aan’, geeft de veehouder aan. ‘Door de lichte grond bij De Kleijne warmt deze overdag vrij makkelijk op, maar koelt ook weer net zo snel af’, zegt adviseur Jan van Middelaar. De droogte is hier al behoorlijk extreem. De veehouder is al met de tweede beregeningsronde op de huiskavel aan de gang. ‘De temperaturen zijn niet te hoog, dus er vindt geen grote verdamping plaats. De watergift wordt goed benut in deze tijd van het jaar’, is de filosofie van de veehouder.

BeregeningsSignaal

Hij maakt gebruik van het programma ‘BeregeningsSignaal’ van de ZLTO. Dit programma is ontwikkeld is door Livestock Research van Wageningen UR in samenwerking met de praktijk. Het programma geeft aan wanneer beregend moet worden en laat het economisch voordeel van de betreffende gift zien. Het bleek dat het economisch interessant was om al te starten met beregenen. Ook de provinciale regelgeving en het waterschap stonden deze actie toe. De percelen met de hoogste opbrengst hebben ook het meeste water gehad. Achteraf een reden om nog beter met deze tool te werken, ondanks het meerwerk en de kosten van het beregenen. Ook na de eerste snede groeit het gras op de vaker nat gemaakte percelen beter door.