Nieuws

Vers gras monsters als hulpmiddel bij bepalen grasoogst moment

Gepubliceerd op
22 oktober 2012

Het keuzemoment om gras te oogsten wordt vooral ingegeven door het weer en niet zozeer door de kwaliteit gras om zo het beste ruwvoer voor de winterperiode te maken.

Vreemd maar waar, zo concluderen de deelnemers van het praktijknetwerk Arendsogen in en boven het graslandperceel Inzicht in het ruw eiwitgehalte van het te maaien perceel leidde tot een wat later oogstmoment bij één van de deelnemers.

In het afgelopen weideseizoen hebben de deelnemers van het praktijknetwerk samen met het Veenweiden Innovatie Centrum gewerkt aan diverse praktijkwaarnemingen. Zo zijn er zowel bij Peter Noordam uit Hellouw als bij Arjan van Diemen uit Vlist diverse vers grasmonsters genomen om het ruw eiwitgehalte te bepalen.

arendsogen1.jpg
arendsogen2.jpg

Eén van de doelstellingen van het netwerk is om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het ruw eiwit gehalte in het gras snel te kunnen bepalen. Hiermee kan inzicht worden verkregen in het optimale oogstmoment van vers gras qua ruw eiwitgehalte. Zeker in grasrijke rantsoenen is dit van belang om resultaat te kunnen boeken bij gebruik van BEX èn het realiseren van een optimale graslandproductie.

De ruw eiwit gehalten varieerden behoorlijk in deze monsters (zie grafiek). Het streven is om in grasrijke rantsoenen op gemiddeld ruw eiwit gehalte in het totale rantsoen rond de 150 – 160 gram ruw eiwit uit te komen. Bij zeer jong gemaaid gras en een hoog aandeel gras in het rantsoen is dat lastig (behalve dit jaar, nu bijna alle kuilen een te laag ruw eiwit gehalte hebben).

De voorlopige conclusie van de netwerkleden is dat het nemen van vers gras monsters extra inzicht heeft gegeven. En heeft geholpen bij het bepalen van het optimale oogstmoment. Zo is er begin mei voor gekozen om het grasgewas nog een paar dagen te laten staan. Dit gaf in de graskuil uiteindelijk een 20 gram lager ruw eiwit gehalte èn een hogere grasopbrengst per hectare.

Komend seizoen gaan we op zoek naar alternatieve methoden om kwaliteitswaarnemingen te doen aan vers gras. We weten nu dat vers gras analyses helpen, maar we zoeken nog een snellere methode waarin we direct een uitslag hebben en daardoor ook direct kunnen beslissen.

Informatie over dit praktijknetwerk bij Barend Meerkerk.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.