Nieuws

Vergistingsinstallatie van Serigas in Zeewolde

Gepubliceerd op
17 juli 2014

Op het bedrijf van Boon in Zeewolde staat een pilot vergistingsinstallatie van Serigas. Het systeem is bijna marktrijp. Nog steeds vinden er aanpassingen plaats, die het vergistingsproces verder optimaliseren. Dit traject leidt tot nog hogere gasopbrengsten en een betere benutting van de nutriënten uit de mest. Bovendien hebben zij plannen het residuwater op te werken tot drinkwater.

Leden van het praktijknetwerk ‘Microvergisters in de praktijk’ hebben afgelopen maand een bezoek gebracht aan de pilotinstallatie in Zeewolde van ondernemer Jacob Boon. Monica Heynderickx, werkzaam bij Serigas, vertelde uitgebreid over de mogelijkheden en de herkomst van dit systeem. “De microbiologie komt van oorsprong uit India. De directie van Serigas legde de contacten met SERI, Scalene Energy Research Institute en verkreeg de wereldwijde distributierechten. In Europa leggen we ons vooral toe op mestverwerking en in warme landen op de verwerking van water hyacinth’’, legt Heynderickx uit.

Bijzondere pilotopstelling vergistingsinstallatie

In 2011 heeft Serigas dit systeem in pilotopstelling geplaatst op het erf van de familie Boon. Het bijzondere van deze pilotopstelling is dat je door de vergister heen kunt lopen. Gedurende looptijd van het traject zijn er verschillende aanpassingen gedaan. ‘’Binnenkort zullen twee belangrijke innovaties worden toegevoegd. Zo komt er een moleculaire zeef voor het opwerken van het gas en een apparaat aan het einde van het traject dat het mogelijk maakt het digestaat op te werken tot drinkwater’’, meldt Heynderickx niet zonder trots. Ze nodigt de groep dan ook direct uit om over een paar maanden nog eens terug te komen, als dit werkt binnen het huidige systeem.

Speciale micro-organismen uit India

De vergister van Serigas kenmerkt zich volgens Serigas door het feit dat het hogere rendementen kent dan de conventionele systemen. Dit is mogelijk door de afbraak van lignine en cellulose in de voorvergistingsfase. Dit gebeurt met micro-organismen, geïsoleerd uit het darmstelsel van termieten. Dit leidt uiteindelijk leidt tot een bijna totale vergisting van biomassa. “De verschillende micro-organismen, afkomstig uit India, drijven op huisjes in de mest. Dit proces speelt zich af in een luchtdichte ruimte. Het is een strikt anaerobe proces. Hierdoor is het volledig stankvrij’’, merkt Heynderickx op. Deze micro-organismen maken het mogelijk dat er per ton mest ongeveer 50 kuub biogas met een methaangehalte van 65 procent kan worden gewonnen. Dit kan vervolgens opgewaardeerd worden tot ruim 95 procent methaan. Verder is het mogelijk CO2 her te gebruiken in het proces. Bacteriën zetten makkelijk CO2 om in CO en H2 en deze worden opnieuw ingevoerd in het vergistingsproces. Dit leidt tot 15 tot 20 procent meer rendement. ‘’Het systeem kent een korte verwerkingstijd van 10 tot 24 dagen, wordt volledig  elektronisch gecontroleerd en is een gepatenteerd ontwerp’’, gaat Heynderickx verder.

Mono-vergisting op boerderijschaal

De pilotinstallatie bij Boon verwerkt 5000 ton mest per jaar en levert ongeveer 250.000 kuub ruw biogas op. De vergister van rundveemest kent op dit moment als primair doel het verwerken van mest en het tot meerwaarde brengen hiervan. Dit wordt bovendien steeds belangrijk door het aanscherpen van het mestbeleid met de daar uitvloeiende mestverwerkingsplicht. Een secundair doel het van vergisting is natuurlijk het opwekken van energie. Dit kan gebruikt worden op het eigen bedrijf of ingevoerd worden op het gasnet of als brandstof voor voertuigen in de vorm van CBG of LBG. Op het pilotbedrijf is nu een tractor omgebouwd. Deze rijdt op bio methaan geproduceerd uit mest.

Meer informatie

Lees hier het hele artikel: Vergistingsinstallatie van Serigas bijna klaar voor de markt